Organizace

Alianční týden modliteb 2016: Radost, kterou vám nikdo nevezme

Napsal(a): Tisková zpráva, titulek redakční, redakčně upraveno | Zveřejněno: Úterý, 15. prosince 2015, 7:56 (CET)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Blaze vám

„Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí.“ Iz 65:18

„... vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ Jan 16:22

Alianční týden modliteb 2016: Radost, kterou vám nikdo nevezme
Plakát ATM 2016.
(ČEA)

Jednou z věcí, která většinu lidí šokuje při návštěvě subsaharské Afriky, je radost, s níž se tam u lidí setkáte. Neznamená to, že by tam lidé neměli problémy, spíše naopak.

Bojují s chudobou, nejrůznějším nedostatkem i nemocemi. Ale přesto připadají běžnému Evropanovi jako mnohem šťastnější lidé, kteří jsou odolnější vůči utrpení, drží při sobě a nejsou tak ufňukaní, nespokojení nebo vystresovaní jako my.

Vědci už dávno vyzkoumali, že osobní pocit štěstí roste s materiálním bohatstvím jen do určité míry, a pak se již nezvyšuje, ale často spíše s rostoucím blahobytem a možnostmi volby klesá.

Zatímco tam lidé trpí materiální chudobou, člověk konzumní Evropy trpí spíše chudobou času a vztahů. Také se na nás valí tolik negativních věcí, že je pro velkou část lidí těžké nemyslet negativně a udržet si vnitřní radost. Přesto bychom jako křesťané měli být jiní.

Ježíš nám zanechal radost, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Jsme ale lidem radosti, o kterém mluvil Izajáš? Je-li spasení spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém, ptám se někdy, proč i v církvi nevypadáme poněkud spaseněji.

Ne, nejde mi o „halelujácké“ happy-clappy křesťanství, ale o radost hluboce zakořeněnou v poznání Boha i jeho krásy, velikosti a moci. Alianční týden modliteb, který proběhne 3.–10. ledna 2016, bude právě o této nezničitelné radosti. Podkladem biblických zamyšlení pak budou jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly Matoušova evangelia, kterými Ježíš boří zažité mýty o tom, co to znamená mít šťastný život – být blahoslavený.

Právě blahoslavenství jsou ale jednou z biblických pasáží, která byla a je v dějinách církve vykládána velmi rozdílně, možná i mylně. Většinou církev vnímala blahoslavenství jako jakýsi soupis ctností, které, pokud je budeme mít, povedou k požehnání a dobrému životu.

V modlitebním průvodci Aliančního týdne modliteb (ATM) se pokusíme ukázat, že tomu možná bylo trochu jinak. Překladatelé a vykladatelé blahoslavenství vždy zápasili s tím, jak některá blahoslavenství vyložit jako křesťanský ideál – toho, kým bychom měli být.

Z chudého duchem se tak stával v různých výkladech či překladech člověk pokorný, zkroušený nebo nezakládající si na svém intelektu. Přesto ale mnozí křesťané trpěli pocity viny, že nejsou dostatečně chudí, pokorní, plačící, tiší a že pokud je někdo nepronásleduje, nejsou snad ani následovníky Krista.

Jiní zase učinili z blahoslavenství další zákon, jak se chovat a seznam návodů „jak na to“. Blahoslavenství ale není možné chápat jako dobrou zprávu, pokud je vnímáme jako pouhý seznam cest k požehnání.

Ježíš v blahoslavenstvích jen pokračuje ve svém základním poselství, že skrze něj a vztah s ním jsou odteď nový život a Boží království dostupné všem bez rozdílu a bez ohledu na osobní situaci, ať je jakkoli beznadějná. I těm, kdo se považují za nepožehnatelné.

Ježíš takto učil velmi často. Vzal nějakou zažitou představu, kterou lidé kolem něj měli, a zcela ji zpochybnil nebo dal do nové perspektivy.

Nejsme blahoslavení, protože, ale přestože jsme pronásledováni. Jsme blahoslavení, přestože jsme chudí, ne proto, že jsme chudí. Na chudobě samotné nic zvlášť duchovního není a sama o sobě nezaručuje, že bude člověk blíže Bohu. Ale skrze Krista je nyní skutečné požehnání dostupné i pro největší lůzry a beznadějné případy.

Blahoslavenství jsou vyjádřením ryzí milosti v Kristu. Radosti, kterou neuhasí žádný pláč, nespravedlnost, zneužívání druhými, bezmoc, pronásledování nebo smutek. Rados , kterou nám nemůže nikdo a nic vzít.

Zveme vás ke společným modlitbám s dalšími sbory a církvemi. Buďme lidem veselí a radosti – společně.


Jiří Unger
Tajemník ČEA


Materiály k ATM

Materiály k ATM v PDF formátu, ke stažení zde.

O svých modlitebních shromážděních nyní můžete dát vědět ostatním na stránce události ATM na Facebooku.

Copyright © 2015 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Organizace Titulka
Mladí křesťané se vypraví společným autobusem do francouzského Taizé

Mladí křesťané se vypraví společným autobusem do francouzského Taizé

PRAHA (6. 5. 2016) – Mladí lidé napříč církvemi v ČR mají možnost se v létě vydat společným autobusem do Taizé,..
Nejčtenější
Inzerce