Komentáře

Dana Hamplová: Česká církev ve světle sociologických výzkumů

Napsal(a): Dana Hamplová, je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR a vyučuje sociologii na FF UK. | Zveřejněno: Pondělí, 28. ledna 2013, 23:46 (CET)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Co říkají oficiální statistiky a sociologické výzkumy o české církvi a víře? Publikované údaje ze sčítání lidu i dotazníková šetření, která na území České republiky proběhla v posledních dvou desetiletích, nabízejí zajímavé informace...


Češi církvím nevěří...

Poslední sčítání lidu v roce 2011 umožnilo lidem přihlásit se k víře bez církevní příslušnosti. Možnost označit se za “věřícího – nehlásícího se k žádné církvi ani náboženské společnosti” přitom využila plná třetina z těch, kteří se přihlásili k víře, což naznačuje, že Češi mají sice zájem o víru či náboženství obecně, vůči církvím však mají odmítavý postoj.

To, že Češi mají stabilně negativní vztah k církvím, dokládají i další sociologické výzkumy. Mimo jiné naznačují i to, že hladina nedůvěry vůči církvím se v české společnosti příliš nemění. Například v mezinárodním srovnávacím výzkumu ISSP 1999 vyjádřilo alespoň určitou důvěru v církve 45 procent dotazovaných z České republiky, v roce 2008 to ve stejném výzkumu učinilo 42 procent – jde tedy o rozdíl v rozmezí výběrové chyby. I když je v kontextu diskusí o církevních restitucích možná dobrou zprávou to, že důvěra k církvím zásadně neklesá, v mezinárodním kontextu nás tento výsledek umístil v míře důvěry vůči církvím na poslední místo.

Vysoká nedůvěra vůči církvím se odráží i v nízkém zájmu o bohoslužby, i když v tomto případě může být příčina i opačná. Jinými slovy, je možné, že lidé nechodí do církve, protože církvi nedůvěřují, ale je zároveň možné, že nedůvěru vůči církvím zvyšuje absence jakékoliv zkušenosti s nimi. I v návštěvnosti bohoslužeb jsme se totiž umístili téměř na konci pomyslného žebříčku a zdá se, že v Evropě nás v neúčasti předčí jen skandinávské země se státními církvemi, Francie a Rusko.


... okultismu ano

Čemu tedy Češi věří, pokud se velká část z nich označuje za věřící bez církevní příslušnosti? Řada sociologických výzkumů naznačuje, že v Boha věří přibližně každý desátý Čech; víru v Boha spolu se zkušeností znovuzrození pak ve výzkumu z roku 2008 uvedla necelá čtyři procenta dotázaných. Podobně i v indexu sestaveném na základě odpovědí na otázky zjišťující víru v Boha, posmrtný život, nebe, peklo a náboženské zázraky získali Češi nejméně bodů mezi zeměmi euroatlantického prostoru, které se výzkumu zúčastnily.

Nízká důvěra v církve, nízká účast na bohoslužbách a jen malá víra v prvky křesťanské věrouky naznačují, že mediální označování Čechů za “nejateističtější” národ světa se zakládá na pravdě. Ze sociologických výzkumů však vyčteme, že Češi by mohli být označováni spíše za “nejpověrčivější” národ světa. Například v roce 2008 téměř polovina respondentů souhlasila s tím, že někteří věštci mohou předvídat budoucnost (49 %), že amulety pro štěstí občas přinášejí štěstí (46,8 %), a s výrokem, že někteří léčitelé mají schopnost uzdravovat, souhlasilo dokonce více než 60 procent dotázaných.
Srovnání s odpověďmi z dalších zemí ukazuje, že víra v okultní fenomény je v české společnosti vysoce nadprůměrná, vysoký zájem o okultismus je však typický pro řadu postkomunistických zemí. Zdá se však, že spolu s transformací společnosti zájem o okultní fenomény klesá.

Vysvětlení se nabízí několik. Například je možné, že perzekuce náboženských projevů v komunistických režimech ověnčila nadpřirozené a tajemné fenomény aureolou zakázaného ovoce, které vždy chutná nejlépe. Podobně je však možné, že nepředvídatelnost chování komunistických režimů a relativní závislost na mocenských rozhodnutích komunistických elit vedla obyvatele těchto zemí ke snaze ovládat životní okolnosti jinými než standardními prostředky, a tak nechtěně podpořila zájem o věštění, magii a předvídání budoucnosti.


Co české církve čeká?

Lze očekávat, že velké lidové církve, mezi které se zahrnuje církev římskokatolická, Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická, zažijí další pokles členské základy, i když v případě římských katolíků lze očekávat pokles nižší než ve zbylých dvou církvích. Tento odhad vychází ze dvou skutečností: věkové struktury členské základny (členové těchto církví jsou spíše vyššího věku) a liberální orientace CČSH a CČE. Sociologické výzkumy totiž naznačují, že prosperita církví do značné míry závisí na míře jejich ortodoxie a úpadek liberálních církví s masovým členstvím souvisí právě se snahou o modernizaci učení, díky čemuž církevní učení ztrácí svoji nadčasovou platnost.
Ostatní trendy je jen těžké předvídat, i když se několik možných scénářů nabízí. Jedním z nich je například odklon od tradičních uskupení k menším křesťanským skupinám (domácí společenství) zdůrazňující komunitní stránku křesťanství. České církvi se dosud příliš nepodařilo se prezentovat jako společenství věřících a např. ve výzkumu české mládeže uskutečněném Křesťanskou akademií mladých jen mizivý počet dotázaných odpověděl, že církev je místo setkávání s ostatními věřícími. Mezilidské vztahy však tito mladí lidé uváděli jako jednu ze svých životních priorit.


Dana Hamplová: Česká církev ve světle sociologických výzkumů
Obálka časopisu Život víry.
(KMS)

Zkrácená verze článku, který v plném znění vyšel v lednovém čísle časopisu Život víry. To se trendům v české církvi věnuje podrobněji – kromě článků D. Hamplové a D. Nováka stojí za zmínku rozsáhlá anketa, v níž budoucnost vlastní denominace i křesťanství jako celku nastiňuje široká škála osobností z mnoha církví (M. Moldan, M. Prosner, J. Waclawek, S. Kaczmarczyk, M. Kern, K. Lachmannová, D. Novák, M. Vaněk, J. Lillard a další). Lednový Život víry také nabízí např. rozhovor s Johnem Watsonem, vedoucím skupiny Vinesong – o dětství na misijní stanici v Africe, o tom, proč se nikdy neoženil nebo jak složil píseň “Ať Tvá živá voda…”
(www.zivotviry.cz)

Copyright © 2013 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce