Komentáře

David Loula k volbě prezidenta: O moci žehnání (+omluva čtenářům)

Napsal(a): David Loula, titulek redakční | Zveřejněno: Úterý, 22. ledna 2013, 13:07 (CET)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

David Loula k volbě prezidenta: O moci žehnání (+omluva čtenářům)
David Loula.
(foto IHOPP)

Netušil jsem, že můj krátký článek na téma voleb vyvolá takový neklid v srdcích mnoha křesťanů. Původně to byla modlitební výzva, ne politický článek. Chtěl jsem povzbudit křesťany k modlitbám za volby a k žehnání oběma kandidátům. Proto jsem uvedl verš z knihy Přísloví: "Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí." Př 21,1

Stalo se, že to hlavní, co některé křesťany vylekalo bylo zmíněné proroctví Jamese Golla z Křesťanské konference KMS z roku 2011. V době, kdy jsem psal výzvu k modlitbám za volby, neměl jsem k dispozici přesný text proroctví, citoval jsem ho volně a tím vzniklo posunutí významu, za což se čtenářům omlouvám. Připomněl jsem, že proroctví obsahovalo varování před starou šlechtou, která se ujme vlády, pokud se Boží lid nebude modlit. Jelikož Jamese Golla považuji za věrohodného proroka, ke kterému Pán Bůh mluví o národních a vládních záležitostech, nemohl jsem jeho prorocké slovo hodit za hlavu. Spolu s Milošem Kačírkem jsme Jamese Golla oslovili s dotazem, zda má nějaké vysvětlení svého prorockého snu, který měl po svém příletu do Prahy a zda má dojem, že se to týká současných prezidentských voleb. James Goll nám stručně odpověděl s tím, že nechce, aby jeho poznámky, které nám napsal, byly zveřejňovány. Jednoznačně z odpovědi vyplynula jedna věc, na kterou jsem skutečně při své zmínce o jeho proroctví zapomněl. Šlo o důraz na nebezpečí trvajícího vakua v zemi a z toho plynoucí nebezpečí, že povstanou vedoucí, kteří budou vládnout s útlakem a že podmínkou, aby se tak nestalo, jsou modlitby a pokání Boží lidu v ČR a povstání jednotné reprezentace Božího lidu.

Doslova řekl: "Měl jsem sen hned poté, co jsem sem přijel. Bylo to o politických záležitostech ve vašem národě. Vlastně to pojednávalo o (royalty) aristokracii něco jako (ancient kings) starověcí králové, něco jako je v Anglii královna Alžběta. Co jsem viděl, nebyla Boží vůle. Ale viděl jsem potenciál staré šlechty, která se pozvedá. Je to nyní velmi malé a skryté a má to dlouhé kořeny. Dostal jsem varující sen, jestliže církev nepovstane v národě, ten starý král by mohl znovu povstat a vládnout po určitý čas, vládnout s útlakem (with oppression). Toto není vůle Boží, aby stará šlechta (nobility) znovu povstávala. Ale jestliže bude pokračovat vakuum (vidím částečně, rozumím částečně, prorokuji částečně) ve vedení vlády, v politice národa; a jestliže vakuum pasivity, slabosti a korupce bude pokračovat, povstane téměř něco jako nová strana s těmito kořeny mající historii šlechty (history of nobility)."

Stalo se, že to hlavní, co některé křesťany vylekalo bylo zmíněné proroctví Jamese Golla z Křesťanské konference KMS z roku 2011. V době, kdy jsem psal výzvu k modlitbám za volby, neměl jsem k dispozici přesný text proroctví, citoval jsem ho volně a tím vzniklo posunutí významu, za což se čtenářům omlouvám.

David Loula

V proroctví šlo o podmíněné varování. Pokud povstane nové vedení v národě a povstanou vedoucí v církvi, kteří se sjednotí navzájem a vyjdou z pasivity, pak se varování nenaplní. Pokud ovšem bude trvat zmiňované vakuum a nepovstane silná a jednotná církevní reprezentace, pak se varování naplní, ať bude prezidentem Zeman nebo Schwarzenberg či někdo jiný po nich v následujících volbách! Proto se ta výzva primárně netýká současných voleb, ale je to výzva k dlouhotrvajícím modlitbám za jednotnou a aktivní reprezentaci křesťanských vedoucích. Podle pokračování prorockého slova zde již tito lidé jsou:

"Takže mám nový pokoj, protože i dnes tady jsou Danielové a Jozefové, jsou tu Debory a Ester, Anny a Simeonové a oni potřebují najít své místo jako strážci na hradbách. A řeknu vám něco, co se týká celého národa. Je velmi důležité, abyste se modlili, aby ve vašem národě povstalo nové vládní vedení, ne zase ti stejní lidé, kteří jen mění své pozice, ale jsou tam dlouhodobě. Modlete se k Bohu, aby nechal povstat nové generaci, aby Bůh dal povstat Jozefům, aby dal povstat Danielům ve vládě ... Podmínky musí být naplněny a část toho by mohlo být, že by reprezentanti (národa) zástupně činili pokání za celý národ ohledně korupce, aby odstranili překážky a aby věřili, že Bůh chce uzdravit vaši zemi. Chce dát povstat novému vládnímu vedení s Božím charakterem, které bude citlivé na vedení Ducha; ať povstanou v církvi a pak se to stane i v národě." Proto je v dnešní době velice důležité modlit se za pevné, přímé a charakterní vedoucí, kteří budou mít odvahu stát v pravdě a povedou Boží lid. Také je třeba se modlit za novou politickou reprezentaci, která by se odvrátila od korupce a činila pokání, aby Bůh mohl uzdravit český národ."

Na závěr vyzývám všechny křesťany k modlitbám a žehnání všem lidem a nyní i prezidentským kandidátům. Byli jsme Bohem povoláni k žehnání, abychom se stali dědici požehnání (viz 1 Pt 3,8-9). Trápí mne, že Boží děti jsou znepřátelení kvůli svému politickému přesvědčení. Pokud nás prezidentské volby rozdělují, jak obstojíme v časech zmatků, které přijdou? Prosím vezměme si k srdci slova apoštola Jakuba:

"Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji." Jk 3,5-10


Související články:

David Loula: Nebudu volit Karla Schwarzenberga

KMS: Pozor na nesprávné ńakládání s proroctvím

Copyright © 2013 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce