Komentáře

David Loula: Nebudu volit Karla Schwarzenberga

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Ž 118,9

Napsal(a): David Loula, kazatel Křesťanského společenství Žďár nad Sázavou, titulek redakční | Zveřejněno: Úterý, 15. ledna 2013, 23:17 (CET)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

David Loula: Nebudu volit Karla Schwarzenberga
David Loula
(IHOPP)

Jsem vděčný za vás, kteří jste se připojili k půstu za tento rok, za milost, požehnání, odpuštění a za prezidentské volby. Někteří z vás v půstu pokračují, což je dobré a prospěšné. Komenský také vyzýval své současníky k půstu a to velmi rozhodně: Modliteb vroucích s postem že v časy takové k odvrácení hněvu potřeba, o tom v Písmě plno jest i rozkazů i příkladů. Protož pobožně otcové naši hned v začátku vyhnanství našeho modlitby s postem každého pátečního dne nařídili. Čehož, poněvadž jisté jest, že mnozí neostříhali a hněvu Božího i tím způsobem krotiti sobě nepomáhali, aj, já paběrek, sobě i vám, paběrkům, ustavičný již půst a modlitby vyhlašuji! Zda by snad ještě, zda by ještě odhlíviti se chtěla zůřivost Boží. Vizte, čtěte, uvažujte, k srdci připouštějte, co o tom tytýž v Slovu svém nařizuje Pán Bůh. A co to jest (Levitikus 23,29): Všeliká duše, kteráž by se neponižovala, vyhlazena bude. A kterak ninivský král s svými valící se již podvrácení od sebe odvrátili. (Jonáš 3)

Mnoho křesťanů v tento čas debatuje o vhodném prezidentském kandidátovi. Diskuze je tak žhavá, jako bychom si volili spasitele. Naštěstí Spasitel je jen jeden, ten dobrý pastýř duší a to je Ježíš. Ani kníže Schwarzenberg ani Zeman nespasí český národ, dokonce se svojí morálkou nepozvednou národ na vyšší morální úroveň. Obou si vážím pro jejich odvahu, pro schopnost mít svůj názor a především pro jednoznačně kladný vztah k Židům a Izraeli. Oba mají své nedostatky a mají máslo na hlavě. Tím nemyslím pomazání:-) Věřím, že se mohou stát nástrojem v rukou Božích, pokud se za ně bude Boží lid modlit, protože pak Bůh nakloňuje srdce vládců, jako potůčky vod. Podle proroctví Rudka Bubika, má nastat na konci vlády Klause velký chaos. Nevím, zda to můžeme svými modlitbami ovlivnit. Podle proroctví Jamese Golla z léta 2011 hrozí, že se v naší zemi ujme vlády nějaký člověk ze starého šlechtického rodu, který se bude zpočátku jevit dobře, ale časem zavede monarchii a nastane vláda teroru. Jen modlitby jednotné církve můžou zabránit příchodu toho zlého. Je zřejmé, že se někteří snaží probouzet stará pohanská knížata (duchovní mocnosti), které byly spoutány příchodem křesťanské víry. V dnešní době to reprezentují zastánci New Age. Je možné, že by se kníže Schwarzenberg stal nástrojem těchto temných sil, ale zatím to není pravděpodobné. Ale já ho volit nebudu. I z důvodů praktických a kvůli jeho propojení s Kalouskem a skupinou Bilderberg. Více o jeho názorech z hlediska víry je na www.katopedia.cz/index.php?title=Karel_VII._Schwarzenberg

Související články:

KMS poskytne stanovisko ku diskusiám v Křesťan Dnes ohľadne volieb prezidenta ČR

KMS: Pozor na nesprávné nakládání s proroctvím

Profil Jamesa Golla, řečníka na Křesťanské konferenci 2011

David Loula k volbě prezidenta: O moci žehnání (+omluva čtenářům)

Copyright © 2013 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Inzerce