Komentáře

Geolog Paul Garner pro Život víry: Známe jen zlomeček pravdy

Napsal(a): Tomáš Dittrich a Tomáš Coufal, překlad Ivana Kultová | Zveřejněno: Pondělí, 7. prosince 2015, 6:42 (CET)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Jak rozumíte biblické zprávě o stvoření světa v šesti dnech? Jde pouze o symbolické líčení, nebo to skutečně bylo šestkrát čtyřiadvacet hodin?

Geolog Paul Garner pro Život víry: Známe jen zlomeček pravdy
Britský geolog Paul Garner
(Život víry)

Patřím k oněm kreacionistům, kteří počítají s „mladou zemí“: Věřím, že podle nejlepšího a nejpřímočařejšího chápání Písma došlo ke stvoření nedávno, asi před šesti tisíci lety, že veškeré lidstvo povstalo z původního páru, že celý svět postihla přírodní katastrofa – potopa – a že jazyková a kulturní rozmanitost vznikla po rozptýlení lidí z Babylona.

Text Bible poskytuje závažné argumenty pro to, abychom dny stvoření chápali jako normální dny podobné dnům dnešním.

To však není hlavní důvod, proč patřím ke kreacionistům zastávajícím teorii mladé země (a myslím, že děláme chybu, když se soustředíme právě na to, jako by to bylo to nejdůležitější); patřím k nim především z toho důvodu, že se Písmem jako červená nit vine učení o tom, že krveprolévání a smrt mají počátek v prokletí vyvolaném Adamovým hříchem.

Všechny modely počítající se „starou Zemí“ a s evolucí nutně předpokládají existenci krveprolévání a smrti po miliardy let před tím, než se na planetě Zemi objevily lidské bytosti. To nás však staví před obrovský teologický problém. Jestliže příčina krveprolévání a smrti netkví v lidském hříchu, proč potom musel Kristus trpět a tělesně zemřít, aby tak splatil pokutu za lidský hřích?

Domnívám se, že Kristova tělesná smrt i vzkříšení nejsou vysvětlitelné jinak než tím, že před Adamovým pádem do hříchu krveprolévání a smrt na světě neexistovaly – a to je možné jedině v případě modelů počítajících s mladou zemí.

Věříte, že skutečně došlo k celosvětové potopě, jak je popsána v Bibli?

Mnoho argumentů v biblickém textu ukazuje na to, že potopa byla celosvětová. V neposlední řadě k nim patří důraz na univerzální jazyk („všichni“, „každý“, jeden“), který se opakovaně objevuje v celém vyprávění o potopě. Z vylíčených okolností (například nutnost postavit archu, potřeba ptáků najít místo, kde by se usadili, univerzální charakter zaslíbení daných po potopě atd.) plynou závažné argumenty, které vylučují možnost, že šlo jen o lokální událost.

Nejzávažnější je však role, jakou potopa hraje v obecně vykupitelské linii vinoucí se dějem Bible. Velmi jasně to vidíme ve třetí kapitole druhého listu Petrova, kde pisatel líčí potopu jako významný bod obratu v dějinách země, který znamenal konec starého světa a počátek nového.

Podívám-li se na to jako geolog, mohu říci, že důkazy globální potopy najdeme kolem sebe všude. Vidíme sedimentární horniny, které zahrnují celé světadíly a u nichž se vnucuje myšlenka, že jsou výsledkem prudkého přesunu.

Našly se celé hřbitovy zkamenělých zvířat a rostlin, které svědčí o přenesení způsobeném katastrofou, při níž uhynulo mnoho organismů. Tyto sedimentární horniny a zkameněliny v nich obsažené vykládali vědci – podle mého názoru chybně – jako produkty postupných procesů, které probíhaly po celé miliardy let geologického času. Ve skutečnosti jsou plodem potopy a jejích následků.

Jak to, že se nejjednodušší organismy nacházejí v nejhlubších geologických vrstvách?

Určitě je podle nálezů pravda, že k pochování zkamenělin v sedimentárních horninách došlo v pevném pořadí. Například trilobiti se našli jen ve vrstvách kambrijských až permských, kdežto dinosauři pouze ve vrstvách od triasu po křídové období. Trilobiti a dinosauři se nikdy nenašli pohromadě v týchž horninách.

Vědci přijali evoluční názor, podle nějž pořadí, v němž se zkameněliny vyskytují, odpovídá pořadí stamiliony let trvajícího vývoje živých organismů. Kreacionisté zastávající teorii mladé země však svědectví zkamenělin chápou naprosto odlišně.

Domníváme se, že vznik většiny zkamenělin se datuje od celosvětové potopy v době Noeho. Z našeho pohledu odpovídá pořadí nálezů většiny fosilií tomu, v jakém pořadí došlo v době, kdy vody stoupaly a rozlévaly se po zemi, k pohřbení jednotlivých společenství stvořených živočichů – místo aby odpovídalo pořadí dlouhověkého evolučního vývoje.

Pokusy podrobit evoluční výklad zkoušce vedly k některým fascinujícím závěrům. Evolucionističtí vědci se vzájemný vztah mezi skupinami jednotlivých tvorů snaží zjistit tím, že studují jejich shodné rysy, které považují za zděděné po společném prapředkovi.

Podle toho stanoví pořadí, v jakém se jednotlivé skupiny podle jejich domnění rozrůznily, takže by se podle nich měly v tomto pořadí objevovat ve fosilních záznamech. Ve většině případů však jsou tyto záznamy velice chudé na doklady nějaké shody mezi skutečným pořadím výskytu fosilních skupin a pořadím, v němž se podle předpokladů měly objevit na základě evoluční teorie. Nevypadá to, že by pořadí zkamenělin vyhovovalo očekávanému evolučnímu vzorci.

Jak se máme jako křesťané vyrovnat s vědeckými objevy, které zřejmě podporují evoluční teorii, aniž bychom spáchali intelektuální sebevraždu a nehodící se argumenty prostě „vytěsnili“?

Musíme reagovat pokorně a poctivě, uznat, že nevíme všechno – vždyť skutečně známe jen nepatrný zlomek procenta všeho, co je třeba vědět! Není žádná ostuda přiznat, že existují údaje, pro které nemáme vysvětlení. S pokusy najít smysl vědeckých zjištění je to jako se sestavováním obrázkové skládačky: Většina dílků nám chybí a nemáme ani obrázek na krabici, podle kterého bychom se měli řídit.

Musíme tedy být ochotni přezkoumat, zda se ve svých předpokladech nemýlíme nebo zda je potřeba naše chápání zrevidovat ve světle nových zjištění – a současně dát s jistotou najevo, že v našem uvažování má přednost Písmo.

Někdy se může zdát, že důkazy odporují čemusi, co s jistotou považujeme za biblické učení – a takové případy se nám stanou pobídkou k hlubšímu přemýšlení a k tomu, abychom shromáždili větší množství údajů a přišli s novými teoriemi či výklady, které budou Bibli odpovídat.

Mám zkušenost s mnoha případy, kdy některá zjištění v určité době zdánlivě podporovala evoluční model, avšak další výzkum vedl k novým interpretacím, které podpořily model kreacionistický.


BSc, MSc, FGS Paul Garner pracuje jako badatel a přednášející v britské křesťanské organizaci Biblical Creation Ministries. Je členem Londýnské geologické společnosti a několika dalších vědeckých sdružení.

Geolog Paul Garner pro Život víry: Známe jen zlomeček pravdy
Obálka časopisu Život víry 2015/11.
(Život víry)

Převzato se svolením z listopadového čísla časopisu Život víry, které se tématu stvoření a evoluce věnuje podrobněji. V hlavním rozhovoru čísla se Alexander Fink, německý fyzik a ředitel Ústavu pro vědu a víru, se poctivě a otevřeně vypořádává s těžkými otázkami o stvoření světa, biblické potopě, poselství zkamenělin či analýze lidské DNA.

Vědecký a teologický přístup se střídají v příspěvcích kazatele Stanislava Kaczmarczyka, popularizátora kreacionismu Pavla Kábrta či evoluční bioložky Judith Fehrerové. A v anketě se k věci vyjadřuje i řada dalších výrazných osobností – duchovních i vědců.

Dále časopis přináší rozhovor s Naghmeh Abediniovou, manželkou pastora vězněného v Íránu, vzpomínku na pastora Vladislava Santariuse (1915–1989), úvodník Daniela Hurty „Na vážkách“, editorial Tomáše Dittricha „Moje cesta z kocoviny“, osobní příběhy čtenářů, kreslený vtip Pavla Bosmana, zprávy ze života církve u nás i v zahraničí, oznámení o chystaných křesťanských akcích.

Číslo je možné zakoupit zde: www.kmspraha.cz/knihkupectvi/casopisy/zivot-viry/zivot-viry-2015-11
Elektronické vydání (PDF): palmzv.jdem.cz
Informace o předplatném (nyní také soutěž pro nové předplatitele): www.zivotviry.cz

Copyright © 2015 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce