Komentáře

Jiří Unger: Předpoklad efektivní služby

Napsal(a): Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, www.ea.cz | Zveřejněno: Pondělí, 20. května 2013, 6:00 (CEST)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Jiří Unger: Předpoklad efektivní služby
Jiří Unger.
(Křesťan Dnes)

Předpokladem efektivní služby je Boží přítomnost. Zní to v našem světě managementu poněkud banálně, ale je to bohužel velmi nesamozřejmá věc. Boží přítomnost není možné ničím nahradit. V knize Exodus 33,15-16 Mojžíš Hospodinu říká: "Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země." Bůh je ale často přítomen jinak, než si představujeme, často tam, kde bychom ho nečekali, často v skrytu a promlouvá tichým hlasem, který nemá potřebu překřikovat ostatní nebo konkurovat jiným, ale čeká až na toho, kdo chce poslouchat a kdo o jeho přítomnost stojí. Učinil si v nás příbytek, ale vzhledem k tomu, že máme tak málo kontaktu s vlastní duší a nitrem svého nitra, je spíše podoben černému pasažérovi na lodi našeho života řízeného našimi záměry. Jeho myšlení je tak odlišné od našeho, že potřebujeme často delší oddělený čas ticha a samoty, abychom ustali od frenetického aktivismu a výkonového křesťanství, abychom znovu zjistili, že máme duši a že je ve skutečnosti vyprahlá, zemdlená nebo prázdná – žíznivá po skutečné Boží přítomnosti a nikoli náhražkách.

Kdosi řekl, že největší překážkou oddanosti Kristu bývá služba Kristu. Tento paradox ovšem neplatí jen pro jednotlivce, ale i pro celé sbory, organizace i denominace. Je tak snadné nahradit Boží přítomnost programy a strategiemi, přemírou zbožných aktivit, úkonů i shromáždění, konferencemi i mobilizacemi. Ve skutečnosti jsou některé aktivity církve velmi účinným nástrojem, jak se Boží přítomnosti vyhnout. Jak se zaměstnávat věcmi, které nás nenutí, abychom se s Bohem a s realitou jeho království setkávali a konfrontovali.

Před nedávnem jsem se účastnil diskuse o tom, zda by měly být bohoslužby zaměřené hlavně na Boha, křesťany nebo hledající nekřesťany. Nebudu zde rozvíjet, k čemu se kloním, ale bylo zajímavé sledovat, jak lidé, kteří prosazovali, že bohoslužba je přeci hlavně pro Boha, měli jen mlhavou představu o tom, jak se pozná, že je mezi nimi Hospodin a jak ví, že ho skutečně uctívají v Duchu a v pravdě. Spíše šlo o záminku, jak nic neměnit a nezabývat se tím, o co vlastně Bohu jde především. Netvrdím, že bohoslužby jsou nedůležité, spíše naopak. Přesto bohoslužby často nejsou primárním místem, kde se měníme od podoby Kristovy, protože kdyby ano, museli bychom už vzhledem k tomu, kolik jsme toho na nich slyšeli, vypadat jako církev zcela jinak. Boží přítomnost nic nenahradí, ale má mnoho náhražek. Stejně tak i naše služba může Boží přítomnost vytěsňovat, anebo s ní naopak počítat, vystavovat se jí, mít ji jako cíl a směr. Bylo by banální v tomto směru opakovat potřebu modlitby a dalších duchovních disciplín, ale existují i další cesty – ptát se, zda naše nabobtnalé programy skutečně vedou lidi ke změně v Kristu a růstu nebo jen udržují naše církve v chodu a zaměstnané. Zda vše, co děláme, je skutečně nezbytné a účinné nebo zda je třeba naši činnost „prořezat“, abychom mohli nést lepší ovoce. Zda lidi jen dále nezahlcujeme informacemi, které si nepamatují a ani neaplikují do svého života. Zda skutečně naše služba odráží Boží priority včetně priority ztracených nebo je tažena převážně naplňováním našich potřeb, kterých je nekonečně mnoho. Jsme ochotni zhodnotit naši službu pravdivě a změnit ji, pokud bude třeba? Jsme ochotni naslouchat lidem mimo naši službu nebo sbor, abychom zjistili, zda nejsme „mimo“? Možná i toto jsou cesty, jak být Bohu blíže.

Copyright © 2013 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce