Komentáře

Lubomír Ondráček: Naše meze

Napsal(a): Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha, Sborový dopis 5/2012 | Zveřejněno: Čtvrtek, 10. května 2012, 11:30 (CEST)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Lubomír Ondráček: Naše meze
Lubomír Ondráček.
(KMS)

„Kolikrát se mu v pustině vzepřeli, trápili ho v pusté krajině. Stále znovu pokoušeli Boha, zraňovali svatého Izraele. Nepamatovali na jeho moc, na den, kdy je vykoupil z moci protivníka.“ Žalm 78,40-42

Na dubnovém sborovém shromáždění nám kázal vzácný host z Polska Bogdan Kogut. Povzbuzoval nás k aktivnímu zapojení a rozšíření svých vizí. Také nám připomněl, že některé věci Bůh nechce dělat bez nás, ale chce si použít právě nás.

Když jsem ho poslouchal, napadlo mě další biblické místo, které s tématem souvisí. V žalmu 78 Asaf přemýšlí nad dějinami Izraele a nad opakovanou vzpourou Izraelců vůči Bohu v době chození po poušti. Stále znovu a znovu pokoušeli Boha a tím ho zraňovali. Kraličtí překládají 41 verš trochu jinak – svatému Izraelskému cíle vyměřovali. Přestože poznali Boha ve velkých zázracích a moci, během vyvedení z Egypta a během celé cesty do zaslíbené země, přesto mu nevěřili. Když se dostali do nějaké nové těžkosti, neočekávali Boží vysvobození a svým postojem v podstatě říkali: Bože, tady to už nemůžeš. Stavěli limity, o kterých říkali, že jsou nad Boží moc. Tím zarmucovali Hospodina a sobě bránili vidět Boží jednání. Bůh je neopustil a nakonec je do zaslíbené země dovedl, i když to muselo trvat celou generaci. Svou nevěrou o něco skutečně přišli.

Přemýšlím v této souvislosti o nás. Mnozí jsme nespokojeni, protože vidíme málo Božího jednání. Vidíme okolnosti, které nejsou příznivé. Možná jsme se za některé věci modlili a dosud jsme neviděli vyslyšení. A tak se může stát, že místo připomínání Božích mocných skutků, připomínáme porážky a díky tomu v některých situacích přestáváme věřit, že Bůh může jednat. Může to být na osobní rovině, může to být na společenské rovině a může to být i na rovině Božího království. Je možné, aby do České republiky přišlo probuzení? Je možné, aby se obracelo větší množství našich spoluobčanů a aby církev začala významněji růst? Vyhlížíme to a jsme ochotni na tom pracovat nebo jsme rezignovali a podobáme se Izraelcům na poušti? Kam až pustíme Boha do svých plánů a do svého každodenního života?

Před nedávnem navštívil Českou republiku Bill Hybels – pastor mega sboru ve Willow Creek. Dostal otázku: Proč v Česku a na Slovensku málo rostou sbory? Odpověděl na ni, že v kterékoliv zemi pobývá, všude slyší o konkrétních překážkách. V Jižní Kalifornii brání růstu církve to, že lidé v neděli surfují a jezdí na lodích, v Jakartě zase to, že je tam příliš muslimů. Potom položil otázku nám. A jaká je ta vaše výmluva? (Celý rozhovor je v Životě víry 4/2012). Jeho odpovědí na malý růst církve je zvýšené rozsévání. Boží slovo říká, že v Božím království je největší radost nad hříšníkem činícím pokání. Pokud chceme takovou radost zažívat my, musíme více rozsévat ve svém okolí Boží slovo, osobní svědectví a žít životy, které budou ostatní provokovat. A musíme věřit, že Bůh je mocný v České republice stejně jako v celém světě. Že je mocný v našich životech i v životě našeho sboru. Nejsme v období probuzení. Přesto je kolem nás spousta lidí, kteří chtějí slyšet. Čas od času komunikuji s lidmi, kteří našli náš sbor na webu a hledají Boha. Jsou to povzbudivé rozhovory. Náš sbor neroste nijak dramaticky, ale přesto na setkání o vstupu do sboru mladých lidí bylo na počátku roku 11 zájemců o členství ve sboru a nyní na setkáních pro nově příchozí je jich 15. Opusťme myšlenku, že u nás to nepůjde. Nezraňujme svatého Izraele, tak jako to dělali Izraelci na poušti. Pokud nevěříme, že Bůh může jednat, mohlo by se nám stát, že až bude jednat, tak nás pomine a některé věci uvidí až další generace. Byla by to škoda.

Copyright © 2012 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce