Komentáře

Tomáš Halík: Církvi nastává odpoledne, kdy je třeba jít do hloubky

Napsal(a): Radio Proglas, www.proglas.cz, upraveno | Zveřejněno: Sobota, 8. září 2012, 10:41 (CEST)
Sdílet Sdílet   |   Verze pro tisk  |   Čti později Čti později  |   Velikost písma:A A A

Druhý zářijový Komentář týdne vznikl na kongresu německého podpůrného díla Renovabis, který se věnoval také otázkám takzvané nové evangelizace. Vystoupil i prezident České křesťanské akademie, religionista a rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, profesor Tomáš Halík. Proglasu v několika minutách přiblížil svou přednášku o dialogu církve s lidmi v sekularizovaných zemích Západu.

P. Halík situaci současné církve interpretoval podle termínů hlubinného psychologa C.G. Junga, který hovoří o "dopoledni lidského života, které předpokládá vybudovat vnější struktury života, a pak následuje odpoledne, kdy je třeba jít na hloubku."

O paralele ve vnímání církevních dějin do nynější doby říká: "Bylo jakési dopoledne, kdy církev budovala své vnější struktury. Teď možná prochází jakýmsi poledním útlumem, ale snad nás čeká odpoledne církevních dějin. Musíme jít na hloubku a je třeba hledat nové cesty, jak odpovídat na potřeby současného člověka."

Podle P. Halíka se k tomu církev zavázala na druhém vatikánském koncilu - úvod jeho konstituce Gaudium et spes o tom, že církev je připravena nést radosti, naděje, smutky a úzkosti celého lidstva, přirovnal k manželskému slibu snášet dobré i zlé a prokazovat si navzájem úctu, lásku a věrnost.

"Teď, 50 let po koncilu, si musíme položit otázku, zda církev zůstala věrná tomuto slibu a může takříkajíc slavit zlatou svatbu se současným člověkem a současnou kulturou," glosuje to profesor Halík.

Celou jeho úvahu o vedení dialogu, o nevěřících a hledajících a dalších aspektech nové evangelizace uslyšíte na Proglasu v sobotu 8. září 2012 v 7.30 a 18.05, komentář opakujeme v neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

Copyright © 2012 Křesťan Dnes. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nemůže být publikován, vysílán, přepisován, nebo distribuován bez souhlasu vydavatele Křesťan Dnes.
Řádková inzerce
Anglické a české knihy, CD a DVD. Můžeme objednat anglické knihy za obchodní cenu. Nacházíme se blízko Olšanského náměstí a metra A, stanice Flora na ulici Baranova 32, 130 00 Praha 3, tel.222 724 856, e-mail:christianlibrary@quick.cz
Zde může být inzerát s hyperlinkou na váš seminář, koncert, tábor nebo službu
Text pošlete na Marketing. ďťż
Zde můžže být inzerát s odkazem na vᚹ seminář, koncert, tábor nebo služžbu.
Text poššlete na marketing.
Komentáře Titulka
David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

David Novák: Křesťanské hodnoty a žadatelé o azyl

Zaklínat se „křesťanskými hodnotami“, se dnes stalo módou a to dokonce i u těch, kteří toho s křesťanstvím..
Nejčtenější
Inzerce