Křesťan dnes

Andělské kempy si letos užilo téměř 80 dětí

Máme za sebou úspěšně oba turnusy Andělských kempů. Celkem 76 dětí vězněných rodičů zažily týden plný her, zábavy i přijetí a mohly mluvit bez obalu o tom, co prožívají. Všechny děti se totiž ocitly na jedné lodi a nemusely se tak stydět za svůj osud, který si samy nevybraly.

Plavba do Narnie

První turnus Andělského kempu se uskutečnil na konci července v Jeseníkách a nesl téma “Plavba Jitřního poutníka” z Letopisů Narnie. „Hned po příjezdu a ubytování jsme společně za doprovodu hudby prolezli rámem obrazu a děti byly pasovány na členy posádky Jitřního poutníka. Cílem celotáborové hry bylo získat sedm mečů od sedmi lordů. Každý den jsme se proto ocitli na ostrovech tak, jak to odpovídalo příběhu v knížce, kterou jsme před každou hrou četli, aby nás uvedla do děje. Ze zastávek jsme si brali inspiraci nejen pro hry na daný den, ale také pro dopolední zamyšlení. Například na Sopečném ostrově jsme řešili, co má v životě skutečnou hodnotu. Děti se pak během noční hry setkaly se samotným Eustacem v podobě draka, který se jich ptal, co je v životě cenné. Ve skupinkách u větších dětí probíhaly velmi zajímavé rozhovory o Bohu a o životě,“ popisuje Kristýna Vozdecká, vedoucí Andělských kempů. Kromě tematických her si děti mohly vyzkoušet pestrou škálu kreativních i sportovních workshopů. A po nasbírání všech mečů následovalo ocenění všech členů posádky a společná oslava.  

Cesta do zaslíbené země

Druhá turnus Andělského kempu proběhl na počátku srpna v krásné přírodě Krkonoš. Celý kemp se nesl ve znamení dobývání zaslíbené země, kam vedl své souputníky biblický Jozue. Ten přicházel mezi děti každé ráno po snídani a přinášel nejen biblické zamyšlení, ale i motivaci pro nadcházející hry, soutěže, i obyčejný život. „Co se týče samotného programu, tak ten byl velmi nabitý. Děti byly rozdělené do rodů starých Izraelců, plnily úkoly, za které dostaly části puzzle, z nichž nakonec složily mapu Izraele. Úkoly byly většinou sportovního ražení jako například orientační běh, zábavná olympiáda, discgolf a podobně. Nezapomínalo se však ani na múzické umění. Děti mohly batikovat trička, malovat na plátno, vyráběly náušnice či nacvičovat scénky a tanec,“ vypráví Slavomír Jirásek, hlavní vedoucí Andělského kempu. 

Zpestřením kempu byla návštěva Terezy Matějkové, která vyrůstala v dětském domově a i přes nepřízeň osudu dokázala uniknout stigmatizaci a dnes je úspěšná majitelka nahrávacího studia a skládá vlastní písně. Jednu, určenou přímo pro Andělský kemp, složila s dětmi přímo na místě. Nechyběl ani výlet na vodopády. „Mnohé děti vodopády viděly vůbec poprvé.  Ono vůbec mnohé bylo pro některé děti poprvé. Mě nejvíce překvapila třináctiletá dívka svojí otázkou – co je to táborák?“ vzpomíná Slavomír Jirásek.  

Andělské kempy jsou pro děti vězněných rodičů zdarma. Většina by si pobyt finančně nemohla dovolit. Mezinárodní vězeňské společenství mohlo dětem pobyt uhradit díky štědrým dárcům a dotacím. Jeden kemp vyšel zhruba na 400 tisíc korun. Kromě toho bylo často nutné pořídit některým dětem nutné vybavení na tábor, jako jsou boty, batoh či oblečení.

Vysoký počet vedoucích na kempu je zvolen záměrně tak, aby na každé dvě děti připadal jeden vedoucí a ten s nimi mohl intenzivně pracovat. Na kempech je přítomný speciální pedagog nebo psycholog. Děti si díky kempu často poprvé uvědomí, že na tom jsou stejně jako ostatní děti, uvolní a nebojí se o svých niterných pocitech či traumatech mluvit a svěřovat se. 

Andělské kempy pro děti vězňů pořádá Mezinárodní vězeňské společenství od roku 2017. Kemp je určen pro děti ve věku od 7 do 14 let. Po skončení kempu s vybranými rodinami organizace dále pracuje a řeší jejich další potřeby ať už v rámci Andělského klubu nebo dalších projektů určených pro rodiny s dětmi.

Autor: Jitka Vrbová Zdroj: MVS Datum: 2. září 2022 Foto: MVS

Exit mobile version