Křesťan dnes

Kardinál Duka ocenil osobnosti arcidiecéze, spolek Někdo Ti uvěří to kritizuje

Na svátek svatého Víta, patrona hlavního chrámu pražské arcidiecéze, ocenil kardinál Dominik Duka několik osobností za jejich službu církvi.

Stříbrnou medaili svatého Vojtěcha udělil kardinál Dominik Duka režiséru Jiřímu Strachovi za jeho uměleckou práci v oblasti kinematografie a za jeho postoje, které dokládají, že křesťanství, respektive katolická církev má schopnost vstupovat do současné tvorby i do veřejné debaty způsobem oceňovaným širokou veřejností.

Medaili svatého Jana Nepomuckého P. Romualdovi Štěpánu Robovi za jeho spolupráci na pojetí komunikace pražského arcibiskupství a vztahů s veřejností, i za příklad statečného osobního nasazení v době koronaviru.

Medaili biskupa Antonína Podlahy JUDr. Ronaldu Němcovi, Ph.D. za jeho odvážné hájení práva a cti katolické církve i jejího zakladatele, Ježíše Krista; a to jak v soudních síních, tak v mediálních vystoupeních a debatách.

Medaili biskupa Antonína Podlahy řediteli organizace Likvidace lepry, panu Lubomíru Hajasovi, který po charismatických zakladatelích Likvidace lepry, manželích Holých, úspěšně pokračuje a účinně pomáhá v boji s leprou, tuberkulózou a vředy buruli v Indii, Africe a Latinské Americe.

Ocenění za službu církvi zraňovali oběti zneužívání

Kardinál Duka ocenil osobnosti pražské arcidiecéze za jejich službu církvi. Opravdu je službou církvi způsobovat bolest, retraumatizovat oběti sexuálního zneužívání, nevhodně komentovat jednotlivé případy, nevěřit těm, kteří našli odvahu zveřejnit svůj příběh?

K čemu slouží ocenění, které dnes kardinál Duka předal? Jde o jeho soukromou aktivitu, na kterou má právo? Nebo vystupuje z pozice církevního představitele, který oceněním zároveň vybrané osobnosti dává za vzor ostatním? Podle nás to druhé – a za spolek Někdo Ti uvěří říkáme, že nechceme mít vzory v těch, kteří jsou necitliví k zvlášť zranitelným členům církve.

Nebo tím snad chce dalším obětem, které se kvůli chování těchto mužů bojí promluvit, dát jasný signál, co se v církvi cení?

Necitlivost a tvrdost právního zástupce pana kardinála Ronalda Němce, jeho dehonestující výroky a vyhrožování trestním oznámením na adresu obětí jsou obecně známým faktem. Jednání kněze Romualda Štěpána Roba, který prozradil jméno kněze-pachatele, médiím, aniž by si uvědomil, kolik bolesti způsobí nejen obětem, ale i dalším lidem. Jeho působení v pozici mediálního poradce, ve které se vyjadřoval k otázkám zneužívání, udělalo v této problematice více škody než užitku. 

Oba ocenění svými výroky českou katolickou církev více poškozovali, místo aby moudře rozvažovali, jak pomoci narovnat tuto bolest v církevním společenství. 

Nepřestáváme doufat, že jednou Dominik kardinál Duka pochopí, kolik bolesti podobné kroky způsobují,“ říká Jiří Kylar, předseda spolku Někdo Ti uvěří.

Zdroj: Apha.cz, TZ Někdo Ti uvěří Datum: 17. června 2022 Foto: Aphe.cz

Exit mobile version