Křesťan dnes

Vatikán: Německá synodální cesta nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí

Vatikán v prohlášení upřesňuje, že iniciativa, která probíhá v Německu, „nemá moc zavazovat biskupy a věřící“ k „novým způsobům řízení a novým doktrinálním a morálním postojům“. Pozváním je začlenění se do synodální cesty univerzální církve.

Vatikán zasahuje do německé „synodální cesty“ prohlášením zveřejněným ve čtvrtek 21. července odpoledne.

„V zájmu ochrany svobody Božího lidu a výkonu biskupské služby se zdá být nezbytné objasnit, že „Synodální cesta“ v Německu nemá pravomoc zavazovat biskupy a věřící k novým způsobům řízení a novým přístupům k nauce a morálce. Nelze v diecézích zavádět nové oficiální struktury nebo doktríny před dosažením shody na úrovni univerzální církve, což by představovalo ránu pro církevní společenství a ohrožení jednoty církve.“

Prohlášení dále cituje slova papeže Františka z jeho Dopisu Božímu lidu na cestě v Německu: „Univerzální církev žije v partikulárních církvích a z partikulárních církví, stejně jako partikulární církve žijí a vzkvétají v univerzální církvi a z univerzální církve, a pokud se ocitnou oddělené od celého církevního těla, ochabují, rozkládají se a umírají. Proto je třeba udržovat společenství s celým tělem církve stále živé a účinné.“

„Proto,“ uzavírá se prohlášení, „doufáme, že návrhy cesty partikulárních církví v Německu se včlení do synodální cesty, po které jde univerzální církev, aby se vzájemně obohatily a dosvědčily jednotu, kterou tělo církve projevuje svou věrnost Kristu Pánu.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 23. července 2022 Foto: Wikimedia Commons – Vatikán

Exit mobile version