Křesťan dnes

Začátek sboru

Náš sbor vznikl setkáním nad Božím Slovem, a to v jazyce, který pro nás není jen prostředkem komunikace, ale také mostem k srdcím mnoha přistěhovalců – v ruštině. Jsme původem z Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, kde ruština rezonuje v našich srdcích jako mateřština a jazyk našeho dětství.

Z počátečního shromáždění nad Božím Slovem, po více než rok modliteb a studia, Bůh začal žehnat našemu sboru růstem. Stali jsme se oporou pro přistěhovalce, kteří hledali duchovní útočiště a společenství.

V roce 2009 jsme položili základy naší služby tím, že jsme v Praze 13 zahájili první bohoslužby. Nedělní bohoslužby vnímáme jako nezastupitelnou příležitost oslavovat vzkříšeného Pána, jako čas a místo, kde Pán otevírá své dveře a poskytuje vizi a vedení. Ukazuje nám, jak být církví, která slouží lidem 21. století a proměňuje generace.

Vize sboru

V srdci našeho sboru se zrodila vize, kterou nám daroval Pán. Tato vize překročila tradiční hranice našeho působení a stala se základem našeho dalšího růstu. Byla postavena na čtyřech pilířích:

Finanční soběstačnost: Stanovili jsme si za cíl, aby náš projekt nebyl závislý na neustálém hledání externích zdrojů financování. Chtěli jsme být samostatní a nezávislí, což bylo klíčové pro naši dlouhodobou udržitelnost.

Každodenní působení: Naše misie se nesměla omezit jen na jednorázové akce. Ambicí bylo, aby sdílení evangelia bylo neustálé, dennodenní a živé.

Rozsévání Slova Božího do úrodné země: V minulosti jsme často cítili, že naše úsilí padá na neúrodnou půdu. Rozhodli jsme se proto hledat úrodnější půdu, kde by Slovo mohlo klíčit a růst.

Dosah široké veřejnosti: Vyšli jsme z bezpečí stěn našeho sboru, abychom oslovili i ty, kteří byli církvi odcizeni nebo od ní odděleni. Naše vize byla oslovit každého, kdo byl ochoten naslouchat.

Tato vize se stala ideálem pro každou misijní stanici. Před námi se otevřel úkol – jak ji přetavit v realitu? Jaké konkrétní kroky byly potřebné k tomu, aby se naše vize stala skutečností?

A Pán, který nám tuto vizi daroval, nám ukázal cestu vpřed.

Boží vedení k projektu

Pán nám připravil příležitost, která se zdála být stvořená přímo na míru naší misijní vizi. Byla to odpověď na akutní sociální potřebu v Praze – vážný nedostatek míst pro děti ve školkách. Tímto krokem jsme mohli realizovat všechny čtyři pilíře naší vize.

Již více než deset let tak neseme poselství evangelia dětem skrze naši církevní školku. Tento projekt je místem, kde se snoubí vzdělávání s duchovním růstem a přímým zapojením do životů dětí a jejich rodin. Vše je prováděno v duchu každodenní služby s cílem dosáhnout co nejširšího spektra rodin. Naše dveře jsou otevřeny rodinám z různých světonázorových pozadí: atheistům, muslimům, sekulárním rodinám, katolíkům a pravoslavným.

Zkouška

Změna zákona o dětských skupinách nás postavila před náročnou zkoušku. Nové stavební normy předepisují, že naše prostory, dosud ideální pro provoz školky, nyní nesplňují potřebné standardy. Dle těchto pravidel můžeme naši školku udržet otevřenou pouze do konce roku 2025, poté bude nutné provoz ukončit.

Jak si máme tuto situaci vyložit? Je toto skutečně Boží vůle? Co když jsme nepochopili jeho plán? A co když naše misie ve skutečnosti není již relevantní? Je to konec, nebo výzva jít dopředu? Zavřít, nebo rozšířit naše působení?

Před sebou máme nelehký úkol – najít nové prostory, které splňují všechny nové požadavky. Realita však není povzbudivá, protože vhodné prostory pro školky v Praze jsou výrazně omezené a zdá se, že najít náhradní prostory je skoro nemožné.

Jaký význam má pro nás tato překážka? Jak můžeme najít klid a jistotu v takové nejistotě? Co když se nám nepodaří najít nové prostory? Jsou toto zkoušky naší víry a odolnosti, nebo nám Bůh ukazuje nový směr, který jsme dosud nepostřehli?

S každým dnem, který přináší blížící se konec provozu naší školky, narůstá napětí a otázek je stále více. Zatímco se snažíme nalézt odpovědi, naše kroky jsou zahaleny mlhou nejistoty. Víme, že musíme najít cestu vpřed, ale jaká bude, zatím zůstává nejasné.

Velké kroky

Přijali jsme od Hospodina vizi, že máme jednat odvážně a koupit vhodné místo pro naše působení. Ale co koupit a kde na to vzít prostředky? Náš sbor se skládá z přistěhovalců první generace, z nichž více než polovina stále nemá české občanství. Jsme komunita s 45 řádnými členy, což staví naše rozhodování do zcela specifického kontextu.

Na realitním trhu není mnoho nabídek. Zdá se, že musíme začít téměř od nuly. Přesto Hospodin prokázal své milosrdenství, když jsme objevili vhodný prostor v nově postavené nemovitosti.

Čekaly nás významné kroky víry. Než jsme začali shánět finanční prostředky na nákup, bylo třeba zajistit alespoň základní jistotu, že stavební úřad nám umožní nemovitost předělat na dětskou skupinu. To znamenalo investovat značnou sumu do architektonických prací, což bylo riziko, vzhledem k nejistotě koupě. Platit stovky tisíc korun architektovi, aniž bychom měli jistotu, že nemovitost skutečně získáme, se zdálo nereálné. Nicméně jsme museli někde začít.

A tak jsme s vírou vykročili do jednání s architektem o vybudování našeho nového domova, přestože každý krok doprovázela tíha nejistoty. Obavy, že nemovitost, může být rychle vykoupena jiným zájemcem. Co když nedostaneme stavební povolení? Co když se nepodaří najít dostatek financí na koupi nebo následnou rekonstrukci? Otázky a pochybnosti se mísily s nadějí, že naše úsilí nebude marné, ale žádná jistota neexistovala. Tento proces plný nejasností a možných zvratů jsme zahájili v březnu 2023.

Vždy jsem si myslel, že pokud se nějaký sbor nebo misijní organizace odhodlá k tak velkému a rozsáhlému projektu, jako je ten náš, znamená to, že mají dostatečnou podporu a jistotu. Nejsem si jistý, jak to je u ostatních, ale u nás je opak pravdou. Odhodlali jsme se k něčemu, o čem dopředu vůbec nevěděli, jak vše dopadne, ale nyní to nevíme. Jediné, co víme, je, že tu je Boží milosrdenství, je tu Pán Ježíš, který nás nenechá padnout, je zde nakonec i vzkříšení, takže ať se stane to nejhorší, Boží Duch nás vzkřísí a smrt bude poražena.

Dnešní situace

Nyní je květen 2024, a kam jsme se posunuli? Získali jsme stavební povolení, což nám umožňuje vybudovat školku na vytipovaném místě. Podepsali jsme smlouvu o koupi budoucího objektu za téměř 36 milionů korun a získali jsme i souhlas banky ohledně úvěru.

To vše představuje obrovský posun oproti minulému roku. Přesto před námi stojí řada kroků víry, které musíme podniknout. Jako malý sbor neseme velkou zodpovědnost za zvládnutí všech náležitostí. Stále nám chybí dostatek prostředků pro dokončení výstavby a jsme v procesu hledání vhodných kandidátů na pozice chůvy. Je toho mnohem více, co musíme řešit. Avšak máme víru, že Ten, kdo mezi námi započal dobrou práci, ji dovede do konce. Věříme, že již od září 2024 zahájíme provoz.

Výzva k modlitbám

Tento misijní projekt představuje úkol tak rozsáhlý, že přesahuje možnosti a zdroje našeho místního sboru. Pán církve někdy otevírá nové dveře, které mohou přinášet výzvy složitější než ty, na které jsme zvyklí, a často vyvolávají kritické otázky nebo nedůvěřivé postoje. Avšak právě v těchto chvílích je naše víra a odhodlání nejvíce zkoušeno.

Vyzýváme vás, naši bratři a sestry, kdekoliv jste, abyste se připojili k nám ve víře a modlitbách za úspěch tohoto díla. Každý den zde 48 dětí z rodin, které nevěří, naslouchá biblickým příběhům, učí se modlitbě a směřuje k vztahu s Pánem Ježíšem.

Plánujeme, že naše služba začne v Praze-Řepích již v září 2024. Společně máme příležitost vytvořit místo, kde se budou formovat nové generace věřících, které zde najdou a prožijí Boží lásku. Věříme, že spolu můžeme vybudovat silnou komunitu, která bude svědčit o Boží lásce ve světě plném nejistot a výzev.

Děkujeme vám za každou modlitbu a každé slovo podpory, které nám pomáhá posunout tento projekt blíže k realizaci. 

Autor: Oleg Gricyk Datum: 17. května 2024 Foto: Oleg Gricyk – sbor BJB v Praze

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version