Křesťan dnes

Aféra vlivného pastora otevřela mezi evangelikály debatu o vztazích mezi ženami a muži 

Medializované informace o „nevhodném“ online vztahu pastora Matta Chandlera rozproudily mezi evangelikály debatu o vztazích mezi ženami a muži na půdě církve. 

Magazín Christianity Today píše, že na sociálních sítích se znovu oživila debata o pravidlech Billyho Grahama (muži by měli pastoračně vést pouze muže a stejně tak ženy) a mnozí vyzvali sbor Village  Church, aby zveřejnil dokument z vyšetřování celého případu. „Zveřejnění výsledku nezávislé komise je vždy nejlepší postup,“ řekla Rachael Denhollanderová deníku The New York Times.

Podle Bronwyn Leaové je důležité se podívat na sebe a zeptat se, jaký vliv mají takovéto informace na nás a jak podobné příběhy ovlivňují náš pohled na vztahy mezi muži a ženami, ale i další teologická témata jako ku příkladu služba žen v církvi.   

SOUVISEJÍCÍVlivný evangelikál přerušuje kvůli nevhodné komunikaci svoji službu pastora

Jako příklad uvádí příběh Beth Mooreové, která svou pozici učitelky Bible inspirovala celou generaci žen ke službě, o které by jinak neuvažovaly. V souvislosti s manželstvím můžou podle ní pozitivní příběhy pomoci tyto vztahy uzdravit a zlepšit. 

Na druhou stranu zprávy o skandálech a selháních vedou k pocitem strachu. Catherine McNielová, autorka knihy Fearing Bravely, tvrdí, že u každé třetí ženy (a každého čtvrtého muže), kteří přežili sexuální napadení, může čtení titulků o zneužívání a nevhodném chování vyvolat hluboce zakořeněné trauma.

„Nutí mě to zvažovat všechno, co dělám,“ svěřil se jednou Leaové jeden pastor. „Mohl bych se dostat do potíží kvůli tomu, že jsem oslovil ženu, s kterou vedu pastorační rozhovory, nebo do potíží kvůli tomu, že se ‚nestarám o Boží stádo‘, pokud tak neučiním,“ píše se v magazínu Christianity Today. 

Ženy však podle Leaové pociťují podobné napětí v důsledku reakcí lidí na sexuální skandály. Můžou prožívat nervozitu, když se samotné ocitnou v přítomnosti muže. 

„Případ, jako je ten Chandlerův, opět vysílá zprávu, že muži, zejména pastoři, nemohou mít zdravé sourozenecké vztahy se ženami,“ píše Aimee Byrdová, autorka knihy Why Can’t We Be Friends? „Dávejte si pozor, abyste s námi často nemluvili! Dávejte si pozor, abyste s námi příliš neprohlubovali vztahy! Dávejte si pozor, abyste před námi nežertovali! Nebo na to doplatíte.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Po skandálu a hříchu se hluboce zakořeněná touha chránit církev před budoucími škodami často projevují v nově přijetých zásadách a principech, které mají vymezit hranice mezi muži a ženami. 

„Jak jsem však napsala jinde, nestačí jen vydávat pravidla, aby se předcházelo hříchu. Potřebujeme kříž a potřebujeme Boží milost. Pokud se budeme pouze vyhýbat tomu, abychom něco dělali špatně, nemůžeme pěstovat společenství prosperujících vztahů. Bázeň před Hospodinem – nikoli strach před hříchem – je počátkem moudrosti (Př 9,10),“ píše v komentáři pro CT Leaová. 

„Evangelium nás sice nabádá k upřímnému a neúprosnému pohledu na hřích, ale také nás vyzývá, abychom se dívali dál. Jsme bratři a sestry v Kristu a vyhýbat se jeden druhému ze strachu, že si ublížíme, zdaleka neodpovídá tomu, co si nebeský Otec přeje pro svou rodinu,“ pokračuje. 

„Stejně jako já chci od svého manželství víc než „vyhnout se aféře“ a pro své děti chci víc než, aby „neskončily ve vězení“, tak i Písmo nás vyzývá k větší vizi církve než „neměli jsme žádné sexuální skandály nebo skandály se zneužíváním“. Jsme povoláni k vzájemné lásce, která zahrnuje, ale daleko přesahuje laťku „neubližujte si navzájem,“ upozorňuje. 

Východiskem podle Leaové proto není, aby se křesťané vyhýbali negativním zprávám o selháních, ale aby pěstovali biblicky založenou teologii o vztazích mezi ženami a muži doplněnou skutečnými a inspirativními příběhy.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. září 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version