Křesťan dnes

Afričtí pastoři bojují proti teologii slibující uzdravení z nemoci Covid-19

Když někteří afričtí pastýři nařídili svým členům, aby jedli trávu nebo pili benzín či dokonce jedovatou vodu, sbory se řídily jejich pokyny a myslely si, že je to přiblíží k Bohu.

Celoafrická konference církví (AACC), zastřešující ekumenická organizace pro několik protestantských denominací na kontinentu, se v posledních letech rozhodla bojovat proti teologickým tvrzením, která poškozují křesťanskou víru. 

SOUVISEJÍCÍ Šípek: Evangelizační kampaň v Tanzanii dopadla nad naše očekávání

„Všechna tato falešná svědectví a podobné věci jsou opravdu destruktivní. Nejsou životodárné, ale frustrující,“ řekl pro Religion News Service reverend Fidon Mwombeki z Tanzánie, který je generálním tajemníkem AACC.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

AACC se sídlem v Nairobi je největším sdružením protestantských, anglikánských a pravoslavných církví na kontinentu a má zastoupení ve 42 zemích. Sdružuje církve, národní rady církví, teologické a laické vzdělávací instituce a další křesťanské organizace.

Ekumenická organizace od roku 2019 uspořádala tři sympozia, na kterých se setkávali teologové, duchovní a laičtí křesťané, aby prozkoumali některé dezinformační zprávy a teologické koncepty. 

„Pokud nebudeme dávat pozor, nezdravá teologie bude podkopávat lidskou důstojnost a ohrozí životy lidí. Vidíte v některých sborech, jak kazatel posílá lidi ven jíst trávu. To je nepřijatelné,“ uvedla pro RNS reverendka Bosela Ealeová z Demokratické republiky Kongo a vedoucí představitelka AACC pro teologii a mezináboženské vztahy.  

Teologové varují před nebezpečnými učeními a praktikami, jako jsou: evangelium prosperity; sexuální zneužívání; používání toxických látek a tekutin při náboženských obřadech; a požadavky obrovských sum peněz mimo jiné za modlitby a pastorační služby.

Reverend Simangaliso Kumalo varuje, že víra v to, že Ježíš léčí každou nemoc, představuje výzvu pro zvládnutí epidemií, a poukazuje na letniční církve, které, jak řekl, zduchovnily pandemii. 

„Pro ně korona není pouhý virus,“ řekl Kumalo na konferenci. Pastoři kážou, že „protože členové letničních církví jsou dětmi Božími, virus je nenakazí, a pokud ano, byli by uzdraveni Ježíšem.“

Poukázal na konspirační teorie, které říkají, že viry jako Covid-19 jsou Božím trestem pro neposlušné lidstvo.

Monica Nambaba z platformy African Christian Health Associations uvedla, že falešná učení v minulosti ubližovala věřícím. „Někteří lidé s onemocněními, jako je HIV, zemřeli poté, co jim náboženští vůdci řekli, aby přestali užívat léky po modlitbách za uzdravení,“ řekla.

Pastoři by si místo toho měli být vědomi své moci ovlivnit postoje lidí ke zdravotním opatřením. „Pokud náboženští vůdci dokážou použít své platformy k nápravě, může to velmi pomoci komunitám,“ řekla Nambaba.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 13. prosince 2021. Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version