Křesťan dnes

Alianční týden modliteb zve ke společným modlitbám za Ukrajinu, Írán i Rusko

Alianční týden modliteb, který je nejrozšířenější ekumenickou modlitební iniciativou v ČR, se bude konat 8.-15. ledna 2023. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vychází ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně, které vrcholí v Kristu jako zaslíbeném dobrém pastýři. Modlitební týden se koná v mnoha městech, kde církve společně připravují jednotlivá modlitební shromáždění.

 „Počáteční slova žalmu „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.“ mohou v době války, kdy nedostatkem trpí miliony lidí, znít velmi vzdáleně. Možná je ale situace, v níž David tento text psal, mnohem bližší současné realitě, než se zdá. Vyrovnává se s nebezpečím smrti i ohrožením nepřáteli. Život bez nedostatku je ve své podstatě takový život, který nemá strach ze zla, protože Bůh je s námi za všech okolností. Právě v této době, kdy mnozí kupčí se strachem lidí, může být církev prorockým hlasem štědrosti, vytrvalé pomoci, pokoje a naděje v moc dobra a pravdy. Modlitba nám pak otevírá oči, jak vstoupit do toho, co Bůh činí kolem nás.“, uvedl k tématu Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance, která týden modliteb každoročně připravuje.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

8 zamyšlení s návaznými modlitebními tématy vede k modlitbám za aktuální témata, jakými jsou například válka na Ukrajině nebo situace v Íránu, ale také k modlitbám za mladou generaci, komunity a města, kde sbory a farnosti působí a žehnání církvi napříč denominacemi.

Modlitebního průvodce ATM 2023 je možné stáhnout na stránkách www.ea.cz nebo přímo zde.

Posláním ATM jako modlitební iniciativy Evangelikální aliance je podpora jednoty církve skrze modlitbu, společná vyznání, díkůvzdání a vzájemné požehnání mezi denominacemi. Je prostorem přímluvné modlitby za aktuální témata, města i Českou republiku jako celek. ATM má v ČR dlouhou tradici a jeho konání bylo za doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k setkávání k modlitbám napříč denominacemi. Vznik ATM je datován do roku 1856 a v ČR se tradičně odehrává v desítkách měst. 

Autor: TZ ČEA Datum: 14. prosince 2022 Foto: TZ ČEA

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version