Křesťan dnes

Američtí katolíci jsou podle průzkumu ohledně stále populárního papeže Františka polarizovanější než kdy dříve

Podle nového průzkumu jsou američtí katolíci v názoru na papeže Františka polarizovanější než kdykoli předtím, přestože většina na obou stranách politického spektra má na papeže pozitivní názor.

Výzkumné středisko Pew Research Center ve zprávě zveřejněné v pátek (12. dubna) zjistilo, že tři čtvrtiny amerických katolíků (75 %) mají na Františka příznivý názor, přičemž téměř 9 z 10 katolických demokratů a těch, kteří se přiklánějí k demokratům (89 %), vyjadřuje příznivý názor a necelé dvě třetiny katolických republikánů a těch, kteří se přiklánějí k republikánům (63 %), říkají totéž. 

SOUVISEJÍCÍPapež František vyrazí na nejdelší cestu svého pontifikátu do Asie

Zatímco příznivé hodnocení z tábora demokratů bylo zhruba v souladu s posledními lety, příznivé hodnocení republikánů a příznivců republikánů představovalo pokles, což vytvořilo největší stranický rozdíl v souhlasu s Františkem od začátku jeho pontifikátu.

Religion News Service uvádí, že ze čtrnácti případů, kdy se agentura Pew ptala na Františkovu popularitu, zaznamenal nový průzkum druhou nejnižší míru papežovy přízně. Nižší skóre získal pouze v září 2018 – tento faktor byl pravděpodobně ovlivněn tím, že průzkum byl proveden těsně poté, co arcibiskup Carlo Maria Viganò tvrdil, že Františka varoval před sexuálně predátorským chováním kardinála Theodora McCarricka a že František toto varování ignoroval.

Františkova nejvyšší přízeň dosáhla 90 % v únoru 2015, jen několik měsíců poté, co potvrdil, že v průběhu roku 2015 navštíví USA.

Podle průzkumu Pew katolíci, kteří Františka vnímají nepříznivě, častěji než katolíci, kteří ho vnímají příznivě, říkají, že představuje zásadní změnu ve směřování církve: tento názor zastává o něco více než polovina katolíků, kteří ho vnímají nepříznivě (54 %), zatímco 4 z 10 katolíků, kteří ho vnímají příznivě (41 %).

Ve dnech před loňskou říjnovou biskupskou synodou se František modlil, aby se shromáždění stalo místem, kde Duch svatý „očistí církev“ od „polarizace“. Říjnové shromáždění následovalo po několikaleté celosvětové konzultaci katolických věřících, procesu, který, jak doufali církevní reformátoři a jak se obávali tradicionalisté, povede k rozsáhlým změnám v církvi.

RNS dále uvádí, že minulý měsíc Vatikán oznámil, že namísto řešení kontroverzních otázek na závěrečném shromáždění v říjnu příštího roku byly vytvořeny studijní skupiny, které se těmito otázkami budou zabývat a svou práci dokončí do června 2025.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 17. dubna 2024 Foto: Wikimedia Commons – papež František

Exit mobile version