Křesťan dnes

Anglikánská církev odhlasovala, že oficiálně začne doporučovat modlitby požehnání pro páry stejného pohlaví

Sněmovna biskupů anglikánské církve v úterý odhlasovala, že od příští neděle bude při bohoslužbách oficiálně doporučovat modlitby požehnání pro páry stejného pohlaví.

SOUVISEJÍCÍProč mi hlasování anglikánské církve pro stejnopohlavní manželství láme srdce

Podle informací portálu The Christian Post biskupové poměrem hlasů 24 ku 11 potvrdili své předchozí rozhodnutí schválit konečné znění Modliteb lásky a víry k používání při běžných veřejných bohoslužbách nebo soukromých modlitbách.

Texty byly rovněž zveřejněny spolu s pastoračními pokyny, které vysvětlují, jak je lze používat, a Sněmovna biskupů rovněž prohlásila, že zváží pastorační ustanovení na ochranu svědomí těch, kteří si přejí modlitby používat, i těch, kteří je používat nechtějí.

Tento krok biskupů následuje po dvou debatách generální synody na toto téma v únoru a listopadu. Generální synoda minulý měsíc odhlasovala pokračování zkušebních bohoslužeb obsahující žehnání párům stejného pohlaví. 

„Víme, že ne všichni v anglikánské církvi se shodují na těchto důležitých otázkách, které se dotýkají podstaty naší existence – života lidí, jejich lásky a naší společné víry,“ řekl biskup z Leicesteru Martyn Snow, který předsedá skupině dohlížející na realizaci modliteb.

„To se odráží i ve Sněmovně biskupů, kde přetrvávají rozdílné názory na to, jak nejlépe postupovat,“ pokračoval. „Tyto modlitby jsou nabízeny jako pastorační opatření. Modlíme se, aby byly používány s milostí a porozuměním. Jejich sdílení bude požehnáním pro celou církev.“

Portál Christian Post připomíná, že ochota Sněmovny biskupů otevřít dveře požehnání párům stejného pohlaví vyvolala kritiku ze strany konzervativních anglikánských věřících po celém světě, přičemž někteří varují, že by to mohlo vést k rozkolu celosvětového anglikánského společenství.

V prohlášení známém jako Kigalský závazek, které bylo zveřejněno v dubnu, delegáti konzervativní Globální anglikánské konference o budoucnosti (GAFCON) odmítli rozhodnutí anglikánské církve umožnit duchovním žehnat stejnopohlavním párům a také odmítli duchovní autoritu jakékoli anglikánské denominace, která přijímá homosexualitu. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. prosince 2023 Foto:

Exit mobile version