Křesťan dnes

Anglikánská církev schválila žehnání homosexuálním párům

Páry stejného pohlaví budou moci v anglikánské církvi požádat o obřad požehnání, o kterém ve středu hlasovala generální synoda.

Rozhodnutí přišlo po dvou a půl dnech projednávání návrhů Living in Love and Faith (Žít v lásce a víře), jejichž autory jsou duchovní denominace. Konečný návrh dosáhl těsné většiny ve všech třech komorách, které dohromady tvoří zákonodárný orgán církve. 

SOUVISEJÍCÍ Anglikánská církev plánuje požehnání, ale ne potvrzení stejnopohlavních párů

Zpravodajský portál Premier informuje, že LGBT páry budou moci pozvat své přátele a rodinu na zvláštní obřad k oslavě svého svazku.

Původně navrhované plány sice umožňovaly kněžím používat modlitby požehnání pro osoby stejného pohlaví jako součást stávající bohoslužby, samostatné bohoslužby však byly původně předloženy k další diskusi a delšímu kanonickému procesu s možnou realizací do roku 2025. Na základě pozměňovacího návrhu oxfordského biskupa, reverenda Stevena Crofta, však páry stejného pohlaví nebudou muset čekat až do roku 2025.

Požadavek biskupa Stevena spočíval v tom, aby samostatné bohoslužby pro osoby stejného pohlaví byly vyzkoušeny dočasně a zároveň se zvažovalo jejich trvalé využití v rámci kanonického procesu. Pozměňovací návrh byl těsně schválen. Ve sněmovně biskupů hlasovalo 23 členů pro, deset proti a čtyři se zdrželi hlasování. Mezi duchovními bylo 100 hlasů pro, 93 proti a jeden se zdržel hlasování. Mezi laiky hlasovalo 104 pro a 100 proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Londýnská biskupka Sarah Mullalyová v rozhovoru pro portál Premier uvedla, že zatímco Modlitby lásky a víry by měly být připraveny k použití do poloviny prosince, není známo, kdy budou připraveny podrobnosti a struktura samostatných bohoslužeb.

Na otázku ohledně rozdílu mezi samostatnými bohoslužbami a manželskými obřady biskupka Mullalyová pro Premier uvedla: „Anglikánská církev nenabízí bohoslužby pro sňatky osob stejného pohlaví. Jde o nabídku samostatné bohoslužby pro pár ve stabilním, celoživotním vztahu, který chce přijít, poděkovat za všechny ty věci, které jsou v jejich vztahu dobré, a požádat o Boží požehnání. Samostatná bohoslužba je taková, kde je to jediné, na co se bohoslužba zaměřuje. Proto jsme se dohodli, že budeme spolupracovat se synodem na povolení těchto bohoslužeb.“

Národní ředitel Evangelikální rady anglikánské církve (CEEC) John Dunnet v návaznosti na debatu uvedl, že organizace je tímto rozhodnutím „zarmoucena „, a označil ho za „zlomový okamžik… zdá se, že anglikánská církev již nepovažuje Písmo za naši nejvyšší autoritu“. 

Pro ty, kteří stojí na druhé straně debaty, to však byl okamžik, kdy mohli oslavovat „malý pokrok, kterého bylo dosaženo“. Charie Bell, anglikánský kněz z LGBT komunity, napsal na sociální síti X: „Te Deum Laudamus! (Chválíme tě, Bože). Po všech zdržovacích taktikách, řečech o tom, že jsme mimo Boží milost… po letech a letech snášení našich duší, sklo prasklo a milost prosakuje ven. In te Domine speravi! (V tebe, Pane, skládám svou důvěru).“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. listopadu 2023 Foto: ChurchofEngland.org – ilustrační

Exit mobile version