Křesťan dnes

Archeologie ve Svaté zemi potvrzuje historické záznamy Bible

Nové výzkumy ve Svaté zemi, které se týkají růstu a výstavby Jeruzaléma, přispívají k dalšímu potvrzení záznamů obsažených ve starých biblických textech.

Zpráva izraelského památkového úřadu, univerzity v Tel Avivu a Weizmannova vědeckého institutu, která byla minulý měsíc zveřejněna v prestižním časopise PNAS, přináší poznatky z více než desetiletých vykopávek v národním parku Davidovo město.

SOUVISEJÍCÍRaně křesťanské texty Bible a staré kodexy přitahují pozornost sběratelů v Paříži

Výzkum zahrnuje více než sto radiokarbonových dat odebraných ze čtyř různých oblastí vykopávek na východních a západních svazích starověkého města, přičemž byly odebrány vzorky z organických zdrojů, jako jsou semena hroznů, datlové jámy a kostry netopýrů.

Portál Christian Today píše, že tato zjištění zpochybňují dosavadní znalosti týkající se stáří struktur odhalených archeology a umožnila vědcům porovnávat události popsané v Bibli s archeologickými záznamy.

„Nový výzkum nám umožňuje studovat vývoj města: dosud většina badatelů spojovala růst Jeruzaléma směrem na západ s obdobím krále Ezechiáše – tedy s dobou před více než 2700 lety. Dosud se tradičně předpokládalo, že město se rozšířilo v důsledku příchodu uprchlíků z Izraelského království na severu po asyrském vyhnanství,“ uvedl profesor Yuval Gadot z univerzity v Tel Avivu.

„Nové nálezy však posilují názor, že Jeruzalém se rozrostl a rozšířil směrem k hoře Sion již v 9. století př. n. l., za vlády krále Jóaše, tedy sto let před asyrským vyhnanstvím.“

Tato zjištění jsou výsledkem průlomu v technice datování pomocí uhlíku, která využívá letokruhy starých stromů k vytvoření přesné časové osy dat, čímž vyplňuje to, co bylo považováno za „černou díru“ v používání datování pomocí uhlíku. To umožnilo vědcům ukázat množství velkolepých budov a sídel, které byly postaveny v 9.-8. století př. n. l. a nepřetržitě využívány až do roku 586 př. n. l., kdy město postihla násilná zkáza, jež měla za následek zánik Judského království.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. května 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version