Křesťan dnes

Arcibiskup z Canterbury: Královna Alžběta byla „nejúžasnějším příkladem křesťanského života“ 

Královna Alžběta byla „nejúžasnějším příkladem křesťanského života a křesťanské smrti“, řekl reverend Justin Welby, když vzdával hold panovnici během nedělní bohoslužby v Canterbury.

„V posledních dnech to zaznělo velmi často, ale je třeba to zopakovat, že v jejím životě a jejím příkladu nám Bůh milostivě dal ten nejúžasnější příklad křesťanského života a křesťanské smrti.“

SOUVISEJÍCÍ – Královna byla přítelkyní mého otce Billyho Grahama, ale hlavně byla opravdovou přítelkyní křesťanské víry

Arcibiskup Justin se podle informací portálu Premier připojil ke stovkám kostelů po celé zemi, které uspořádaly modlitební a vzpomínkové bohoslužby za královnu Alžbětu II. a krále Karla III.

Řekl, že její zesnulé Veličenstvo „učilo o Bohu a Jeho milosti tolik, ne-li více, jak slovy, tak činy, které je posilovaly, než kterákoli jiná současná osobnost“.

„Nepamatujeme si ji pro to, co měla, ale pro to, co dávala,“ cituje hlavu anglikánské církve britský křesťanky portál. 

Po čtení úryvku z Lukášova evangelia se Welby zamyslel nad ztrátou a smutkem, které mohou v této době pociťovat lidé, zejména ti, kteří nedávno přišli o své blízké.

„Mnoho lidí se dnes bude pohybovat po syrových a ošlehaných hranách smutku, a to vše kvůli královně, ale mnoho rodin tento týden ztratilo své blízké nebo si ztrátu blízkých připomnělo,“ poznamenal. 

„Jejich zármutek může být v době národního a mezinárodního smutku o to bolestnější, protože ztráta je pro pozůstalé zdrcující,“ poznamenal Welby. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Mnozí o této době hovoří jako o chvíli nejistoty národa v důsledku odchodu někoho, kdo se cítil jako téměř věčný bod stability. Tento strach se opírá o to, že z našeho myšlení vynecháváme Boha. Pro Boha není nic ztraceno,“ pokračoval. 

Arcibiskup Justin také připomněl příležitosti, kdy byl svědkem soucitu královny i krále Karla a jejich schopnosti dát lidem pocit výjimečnosti, což jsou vlastnosti, které spojil s jejich křesťanskou vírou.

„Král Karel III. má stejnou schopnost, vidět hodnotu každého člověka tak, jak ji vidí Bůh. A to je jeho vědomé porozumění lidem,“ pokračoval Welby.

„Jak Její zesnulé Veličenstvo, tak Jeho Veličenstvo se chovají k ostatním jako k výjimečným, protože pro oba je jejich víra postavena na stejné skále. Na skále Kristově. Je to skála, na které můžeme stát i my. Na této skále je místo pro každého člověka, ať už je jakkoli důležitý nebo nedůležitý,“ vysvětlil. 

Patnáctiminutové kázání zakončilo shromáždění, které se spojilo v jeden hlas a zazpívalo národní hymnu God Save the King.

Shromáždění anglikánské církve byla vyzvána, aby během nedělních bohoslužeb odříkala zvláštní modlitby za Její zesnulé Veličenstvo.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. září 2022 Foto: WCC – Justin Welby

Exit mobile version