Křesťan dnes

Baptistická megacírkev žádá od členů podpis dokumentu, že manželství je svazkem mezi mužem a ženou 

Jedna z megacírkví v americkém státě Florida vyzvala své členy, aby podepsali prohlášení, že manželství je chápáno pouze jako svazek mezi jedním mužem a jednou ženou.

Má se za to, že ten, kdo prohlášení nepodepíše, již nebude smět být členem Prvního baptistického sboru v Jacksonville.

SOUVISEJÍCÍEvangelikální aliance tvrdí, že požehnání pro osoby stejného pohlaví se „drasticky“ odchyluje od učení Písma 

Podle zpravodajského portálu Premier se v prohlášení píše, že „jako člen Prvního baptistického sboru věřím, že Bůh stvořil lidi ke svému obrazu jako muže nebo ženu a že toto stvoření je pevnou částí lidské biologie, nikoli individuální volby.“ 

„Věřím, že manželství je ustanoveno Bohem, nikoliv vládou, je mezi jedním mužem a jednou ženou a je jediným kontextem pro sexuální touhu.“

Během nedělního zvláštního shromáždění pastor církve Heath Lambert uvedl, že toto prohlášení bylo přijato rozhodnutím celého sboru.

„Toto prohlášení pochází od našich členů,“ řekl podle portálu Premier pastor Heath.

„Bylo schváleno všemi našimi pastory. Bylo schváleno všemi našimi laickými vedoucími a bylo schváleno hlasováním celého sboru. Vychází to od našich členů jako vyjádření vůle celého našeho sboru“.

Prohlášení vyvolalo kontroverzi, mnozí obviňují církev z vylučování LGBT křesťanů.

Pastor nedalekého sboru Riverside Avenue Christian Church řekl First Coast News, že rozhodnutí baptistické kongregace přehlíží jiné křesťanské hodnoty.

„Posláním církve je starat se jeden o druhého, milovat se navzájem, pečovat o bližního, budovat spravedlivé a velkorysé společenství, a ne říkat, kdo patří do církve a kdo ne, nebo podepisovat něco, co říká ‚ano, tomuhle musíš věřit, abys tu mohl být‘,“ řekl pastor Erin Dickey místním médiím.

Pastor Heath však tvrdil, že prohlášení nemá nikoho vylučovat z církve. „Pokud s námi nesouhlasíte, jste zde vítáni. Ne každý se může stát členem této církve, ale jste zde vítáni.“ 

Členové mají na podpis dokumentu čas do 19. března.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 6. února 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version