Křesťan dnes

V Betlémské kapli se uskuteční světová premiéra symfonické svity Inspirenes pro Rabbiho Löwa

 

Světová premiéra třívěté symfonické svity  Inspirenes pro Rabbiho Löwa, která bude uvedena v rámci  festivalu MAŽIF 6 v dubnu 2017, se svoji specifikou i originalitou zcela vymyká běžné symfonické produkci a je naprosto odlišná od všech předcházejících děl premiérovaných v rámci tohoto festivalu.

Maharal Rabbi Löw, tento fenomén Prahy 16.století inspiroval svoji genialitou a záhadnou mimořádností řadu spisovatelů, malířů, filmařů i dramaturgů, ale v oblasti vážné hudby  doposud ztvárněn nebyl. Tuto mezeru zaplní dramaturgie 6. ročníku MAŽIF. Projekt kompletuje minimálně tři hudební sféry, když krom základních symfonických tónů zároveň promítá i svérázný zvukový kolorit židovské, konkrétně aškenázské melodiky i harmonie a zároveň  ji kombinuje (či doplňuje) svéráznou melodikou renesanční hudby. Autor se nechává inspirovat církevními mody, kdy každý autentický modus měl svůj osobitý charakter a interval.(dórský, frygický, lydický) a používá dobový styl kontrapunktické vokální i instrumentální polyfonie.

Instrumentálně je tato hudební epocha zastoupena nejen ve všech třech větách, ale především obě intermezza jsou komponována ve stylu renesanční hudby (název Inspirenes – inspirování renesancí) a jejich interpretace bude  svěřena hráčům – dětem na dobové nástroje.  Posluchači zde budou mít příležitost slyšet a vidět hudební nástroje, které se při koncertních produkcích vážné hudby běžně nevyskytují. Takto zkombinovat tuto složitě kombinovanou tématiku si autor Jaromír Vogel odvážil díky své mnohaleté kompoziční činnosti v orchestrech touto hudbou se zabývající.

Projekt je určen jak pro dospělé, tak školní i seniorské publikum

Jeho prostřednictvím si může uměleckou hudební formou připomenout fakta z historie.

 

https://www.ticketportal.cz/event.aspx?ID=136310

https://vstupenky.ticket-art.cz/vazna-hudba/mazif-vi-inspirenes-pro-rabi-lowa-13508/

https://www.pragueticketoffice.com/event/inspirenes-for-rabbi-low/2017-04-05-19-30/

 

 

O autorovi naleznete informace na www.vogelavos.cz

 

http://www.vogelavos.cz/judaika/projekty26.php

 

Zdroj: Tisková zpráva

Exit mobile version