Křesťan dnes

Biblický překlad King James Version odpovídá na otázku, zda Junia z Římanům 16,7 byla apoštolem

 

Otázka zda Junia byla apoštolem je důležitá, protože to má důsledky, pokud jde o roli žen v rané církvi. King James Version (KJV) je uznávaná mezi křesťany pro svou přesnost překladu, který se snaží v maximální míře respektovat řecký originál. KJV překlad uvádí, že Junia byla „známá mezi apoštoly.“ což by mohlo být pochopeno ve dvojím smyslu:

Junia byla známá v očích apoštolů.
Junia byla známá jako jedna z apoštolů.

Z prvního významu vyplývá, že Junia nebyla nutně apoštolem. Druhý význam by znamenal, že Junia patřila k apoštolům. Překlad KJV je nejednoznačný vzhledem k doslovnému překladu nejednoznačné řečtiny, která říká „εισιν επισημοι εν τοις αποστολοις.“

Anglické překlady NIV (New International Version) a NASB (New American Standard Bible) vytvářejí dojem, že Junia byla apoštolem. překlad ESV (English Standard Version) uvádí, že Junia byla „dobře známá apoštolům“.

Ve více patriarchálním překladu ze 17. století, překladatelé King James Version vykreslili pasáž způsobem, aby  nedávala možnost výkladu, že Junia byla apoštolem. Aktuální překlad King James Version chce být přesný v překladu a nechce nikomu stranit, a proto překládá pasáž dvojznačně, jak je to i v řeckém originále, uvádí, KJV Today.

V minulosti bylo jméno Junia překládaná v mužském tvaru, v současné době panuje mezi většinou novozákonních badatelů shoda, že Junia byla ženou. Internetová stránka Junia projekt uvádí, že mužská forma jména Junia neexistovala, zatímco v ženském rodě Junia patřila k běžně používaným jménům. Níže nabízíme pro srovnání různé české a slovenské biblické překlady této pasáže.

Český ekumenický překlad
Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista dříve než já.

Slovo na cestu
Pozdravujte mé krajany a bývalé spoluvězně Andronika a Junia, vynikající muže mezi apoštoly, kteří se stali křesťany dříve než já.

Bible 21
Pozdravujte Andronika s Junií, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než já.

Český studijní překlad
Pozdravte Andronika a Junii, mé příbuzné a mé spoluvězně, kteří jsou ve vážnosti mezi apoštoly a kteří též byli v Kristu přede mnou.

Bible kralická
Pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteříž jsou vzácní u apoštolů, a kteříž přede mnou byli v Kristu Ježíši.

Roháčkův překlad:
Pozdravte Andronika a Júnia, mojich príbuzných a mojich spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí aj predo mnou boli v Kristu.

Z překladů je patrný posun od mužské formy jména (Ekumenický překlad, Slovo na cestu), k ženské formě. (Bible 21, Český studijní překlad). NIV provedla v roce 2011 revizi, kde mužskou verzi jména nahradila za ženskou spolu s dalšími gendrovými úpravami.

Na závěr ještě citace z Wikipedie. „Junia nebo Junias byl křesťan, vysoce ceněný v očích apoštola Pavla. Pavel se k této osobě referuje pravděpodobně jako k apoštolovi a konsenzus mezi novozákonními badateli je, že Junia byla ženou.“

-mn-
Foto: Flickr

Exit mobile version