Křesťan dnes

Boj evangelikálního sboru o budovu nastoluje otázky o náboženské svobodě v Bělorusku

Minsk – Boj evangelikálního sboru, který ztratil svoji budovu, opět zaměřil pozornost na situaci v Bělorusku. Země v roce 2020 zažila velké protesty za svobodu a spravedlnost.

New Life Church, jeden z největších místních sborů, přišel 17. února 2021 o budovu poté, co do ní policisté násilně vstoupili a zapečetili vchod. Na bohoslužbách se obvykle setkávalo více než 1 000 lidí a v posledních letech se také podařilo založit síť dalších dvaceti sborů po celém Bělorusku a Ázerbájdžánu.

Pastor Vjačeslav Gončarenko Leonidovič v rozhovoru pro Evangelical Focus se podělil o své postřehy k situaci.

„Byli jsme šokováni, protože jsme nečekali, že to udělají tímto způsobem. Nebylo to poprvé, ale předtím lidé našeho sboru vytvořili živý řetěz, aby ochránili budovu, a po nějaké době policisté odešli. Tentokrát to bylo jiné, vyhrožovali nám zatčením a pokutami a my jsme se nemohli bránit,“ vysvětlil běloruský pastor.  

Vysvětlil, že něco podobného by čekal v dobách Sovětského svazu, kdy byla církev pronásledována. Tento případ tak podle Gončarenka může být první v moderní historii této postsovětské republiky.

Když policie vstoupila do budovy, uvnitř se právě modlilo kolem 60 lidí, kteří byli vyzváni, aby okamžitě přestali a opustili budovu. „Byl jsem těsně před budovou, protože policisté mi nedovolili vstoupit. Když členové našeho sboru odcházeli, viděl jsem jak někteří plakali,“ přiblížil emotivní moment, když členové byli nuceni odejít ze sboru.

Příčinou postupu policie bylo, že budova bývalého kravína neměla oficiální povolení ze strany státu, i když se New Life Church o registraci snažil po celá léta. „Veškeré naše úsilí během těch let, aby byla tato budova registrována pro náboženské účely, bylo zamítnuto,“ vysvětlil pro Evangelical Focus pastor.  Pastor Gončarenko je přesvědčen, že celý problém by bylo možné vyřešit velmi snadno, pokud by orgány byly otevřeny dialogu.

„Věříme, že Bůh nám v těchto těžkých dobách dá prožít vítězství,“ vyjádřil na závěr rozhovoru pastor. „Modlíme se, aby nám Bůh dal ducha vítězství, abychom mohli pokračovat. Prosíme Boha, aby nám dal své slovo o tom, za co se máme modlit. Modlíme se také, abychom se mohli vrátit do této budovy, protože máme pocit, že nám patří.“

V lednu vyjádřila své znepokojení nad situaci v Bělorusku Synodní rada Českobratrské církve evangelické. „Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí značnému vyčerpání. Zásadní zlom v zemi nenastal a zdánlivě se nic neděje. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně,“ napsala ČCE v prohlášení.  

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. února 2021 Foto: New Life Church – běloruská policie

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Exit mobile version