Křesťan dnes

Bratrská jednota baptistů slavila 100 let spolu 

Praha – Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 se v Litoměřicích konala společná konference Bratrské jednoty baptistů v ČR a Bratskej jednoty baptistov v SR pod názvem „100 LET SPOLU“. Čeští a slovenští baptisté si připomínali počátky baptistické misie a vznik prvních sborů od druhé poloviny 19. století, které se po vzniku Československa spojily v roce 1919 do tehdejší Bratrské jednoty Chelčického.

České a slovenské baptistické sbory prožily v uplynulých 100 letech jak několik období radostného rozvoje společného života a služby, tak i nesnadné doby nacistické a zvláště později komunistické diktatury, kdy byl v 50. letech veden ze strany režimu cílený útok proti BJB a jejím kazatelům se záměrem tuto církev naprosto rozvrátit. Od roku 1994 se Bratrská jednota baptistů rozdělila na českou a slovenskou a obě jednoty jdou již svojí vlastní cestou. Nadále však trvají dobré vzájemné vztahy a spolupráce, např. při vydávání společného časopisu Rozsévač/Rozsievač nebo při společných konferencích sester, mládeže či spolupráci v oblasti služby manželstvím a rodinám.

Konference „100 let spolu“ se účastnilo na 700 lidí. V duchu motta konference „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky“ slyšeli přítomní nejen vděčné vzpomínky, ale také i mnoho výzev pro naši současnost a budoucnost. Bylo opakovaně zdůrazněno, že baptisté vždy tvořili misijní společenství a měli by tedy své misijní poslání dále rozvíjet v kontextu dnešního světa.

Kromě hlavních společných programů bylo možné si vybrat z množství seminářů, dětem zazpívala dětská kapela Brouci, zpěvem posloužily hudební skupiny z několika sborů i pěvecký sbor JAS, ve kterém během 50 let zpívalo několik generací Čechů i Slováků. Při nedělní bohoslužbě přítomné velmi živě a aktuálně oslovil prezident Evropské baptistické federace Meego Remmel z Estonska.

Konference se nesla v duchu radostné vděčnosti Pánu Bohu a byla velkým povzbuzením pro další růst vzájemného společenství a služby lidem v obou našich zemích.

Tisková zpráva  Datum: 1. listopadu 2019 Foto: bjb.cz 
Exit mobile version