Křesťan dnes

Bratrská jednota baptistů se stala členem ČEA

modlitebna v Brništi

V listopadu minulého roku Sjezd delegátů Bratrské jednoty baptistů na svém setkání v Brně odhlasoval, že se BJB jako denominace připojí svým členství k České evangelikální alianci. BJB již dříve spolupracovala s ČEA na mnoha úrovních a jejími členy bylo více místních baptistických sborů. Na důvody vstupu BJB a její současné směřování jsme se ČEA zeptala předsedy výkonného výboru Pavla Coufala.  

Co vás jako denominaci vedlo k rozhodnutí stát se členem ČEA?

Vidím to jako přirozený vývoj v naší BJB. Některé naše sbory jsou již delší dobu členy ČEA. Do aktivit ČEA se pravidelně zapojujeme, ať to je Alianční týden modliteb, Evangelikální fórum nebo příprava zakladatelů nových sborů M4 aj. Cíle a aktivity ČEA jsou nám blízké. Jsem rád, že většina sborů BJB vyjádřila souhlas s připojením se k ČEA.
  
Co vidíte jako klíčové výzvy, na které se chcete v dalším období jako BJB zaměřit?
Jednou výzvou je oblast povolávání a přípravy (vzdělávání) nových kazatelů našich sborů. Narůstá počet sborů, které potřebují kazatele na plný úvazek, nebo na částečný úvazek. V této oblasti letos otevíráme studijní program Timoteus pro studijní skupinu z řad pracovníků našich sborů.
Další výzvou pro nás je duchovní obživení (obnova) sborů, schopnost oslovit evangeliem dnešní společnost (růst současných sborů) a rozvíjení misijních stanic (sborů) na nových místech.
 
Jaké inspirativní projekty nebo aktivity se v poslední době v BJB objevily?

Již zmíněný studijní program Timoteus, který otevíráme v partnerské spolupráci s Institutem TCM v Rakousku.
Rozvoj misijních aktivit s cílem založení nových sborů (společenství) na nových místech, např. v Brně-Bystrci (Centrum Runway), v Hradci Králové nebo v Plzni a jeho okolí.
Odbor pro manželství a rodinu pořádá motivační víkendy pro manželské páry, konference pro rodiče nebo pořady Rub a líc, což jsou rozhovory s manželskými páry, vysílané on-line.

Autor: Česká evangelikální aliance Datum: 20. února 2022 Foto: Wikipedie – modlitebna v Brništi

Exit mobile version