Křesťan dnes

Bulharské město varovalo děti před evangelikálními křesťany a nazvalo je sektou

Evangelikální pastoři v Bulharsku se staví proti negativní kampani místní vlády.

Křesťanské rádio Vision informuje, že město Burgas označilo všechny křesťanské skupiny nepatřící do pravoslavné církve za sekty a varuje děti, aby se od nich držely dál.

V dopise ředitelům škol s podporou policie se město zaměřilo hlavně na evangelikální křesťany.

SOUVISEJÍCÍBulharsko plánuje zásadně omezit fungování církve

V dopise se uvádí, že při účasti na bohoslužbách protestantských církví existuje nebezpečí utrpení mentálních poruch. Vision dále informuje, že dva pastoři se obrátili na Evropský soud pro lidská práva, aby městu nařídil zastavit kampaň.

Bulharská vláda vyhlásila válku sektám a nedávno přistoupila k revizi zákona o náboženských vyznáních s návrhy zákonů, které by mohly ohrozit fungování evangelikálních křesťanů. 

Místní křesťané věřili, že po pádu komunismu budou moci svobodně sdílet evangelium.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. ledna 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version