Křesťan dnes

Část historických tisků z bývalé františkánské knihovny v Hejnicích je v Liberci

Liberec – Liberecká knihovna získala do správy část historického fondu z bývalé františkánské knihovny, která byla v letech 1692 až 1950 v klášteře v Hejnicích na Liberecku. Byla to jedna z největších církevních knihoven v regionu, řekl novinářům vedoucí oddělení starých a vzácných tisků liberecké knihovny Václav Kříček. Liberecká knihovna staré tisky zpřístupní pro badatelské účely. Celkem by jich ve správě měla mít zhruba 1200, zatím jich převzala do úschovy od Provincie řádů františkánů 489.

„Povětšinou jsou to staré tisky. Většina je vydaná po roce 1500 s tím, že převažuje 17. a 18. století. Žánrově tam převažuje teologie, na druhém místě bych asi řekl, že právo, a potom historie,“ řekl Kříček. Většina knih je psaná latinsky a německy. „Domnívám, se, že nejzajímavější jsou knihy, které ukazují na předchozího majitele, a to především Ferdinanda Františka Gallase, který je zakladatel hejnického kláštera,“ uvedl Kříček.

Míní, že pro badatele, zejména zaměřené na historii Frýdlantska, bude mít nově získaný soubor význam. „Jsou tam různé vpisky, přípisky, různé provenience, to znamená, kdo byl majitel knihy, jsou tam častokrát i věnování františkánům,“ dodal. Knihy hejnickému klášteru v minulosti například daroval farář Václav Krug z Nového Města pod Smrkem nebo byla pro něj zakoupena v roce 1724 knihovna z bývalého františkánského kláštera v Zhořelci.

Počátky hejnické knihovny sahají do roku 1692 a počet knih se postupně rozrostl až na 4500 svazků. Knihovna byla zlikvidována v roce 1950 komunistickým režimem v rámci takzvané akce „K“ , kdy byl klášter zrušen a stal se internačním místem pro různé církevní řády. Fond knihovny byl neodborně roztříděn a jen část se dostala nejprve do kláštera v Obořišti a po dalším neodborném roztřídění do Památníku národního písemnictví ve Strahovském klášteře. Františkánům bylo po roce 1990 navráceno torzo knihovny čítající zhruba 1200 svazků. Většina z jeho nejvzácnějších a nejstarších knih se ale zřejmě dochovala. „Předpokládám, že čím novější věci, tím spíše zmizely v propadlišti dějin a ty nejvzácnější a nejhodnotnější se asi obecně vzato dochovaly,“ řekl dnes novinářům Jan Maloušek, knihovník františkánské knihovny kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze.

Právě tam bylo torzo hejnické knihovny dosud uchovávané a do Liberce se přesouvá na popud františkánů. „Tyto knihy se v Praze ocitly spíše souběhem okolností a bratři františkáni se je, podobně jako u dalších fondů, snaží umístit v jejich původní lokaci. Celá akce by se dala vystihnout sloganem: Vraťme knihy domů,“ uvedl poradce představeného řádu františkánů v ČR Bonaventura Ondřej Čapek. Vzhledem k tomu, že františkáni v Hejnicích už nepůsobí, vybrali si pro umístění knihovny Liberec. „Po nějakých poradách jsme dospěli k názoru, že krajská knihovna v Liberci je nejdůstojnějším správcem této knihovny,“ dodal Maloušek.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 13. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – františkánský klášter v Hejnicích

Exit mobile version