Křesťan dnes

ČCE se připojuje k ochraně dětí před sexuálním zneužíváním  

Praha – 18. listopadu se mezinárodně připomíná Evropský den ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním. Symbolicky se k němu připojuje i Českobratrská církev evangelická.

Sexuální zneužití představuje nesmírně bolestivé téma, které je stále vnímáno jako tabu. Není lehké o něm mluvit, není lehké oživovat staré rány. Uvědomujeme si, jak mimořádně skličující může být otevírání tohoto tématu ve společenství, které je semknuté a postavené zejména na vzájemné důvěře a blízkosti.

Jenže právě v takto křehkém vztahovém prostředí dochází ke zneužití mocenského postavení nejčastěji. Církve v tomto směru bohužel nejsou žádnou výjimkou.  

Přiznáváme, že sami zatím nemáme účinný recept, jak toto zlo zcela vymýtit. Chceme toho však dosáhnout a je to pro nás absolutní priorita. Přiznáváme, že neumíme podpořit oběti tak, aby znovu nabyly důvěry v instituci, která jejich důvěru pošlapala a nedopřála jim sluchu ve chvílích, kdy to nejvíce potřebovaly.  

Ale jsme na cestě. Nasloucháme, učíme se a chceme věci řešit.

Dáváme hlas těm, jejichž hlas ostatní přehlušují. Nastavujeme mechanismy prevence tak, aby bylo snadné a bezpečné se ozvat. Usilujeme o to, aby prostředí církve bylo nadále útočištěm pro ty nejslabší a nejpotřebnější, ale aby ani v nejmenším jejich svěřená důvěra nemohla být jakkoli zneužita nebo zraněna.

Našli jsme na této cestě zkušeného průvodce, spolek „Někdo Ti uvěří“, kterého plně podporujeme a který je nám cenným partnerem, erudovaným rádcem i důležitým kritikem. Jsme za to vděčni.

Vytvořili jsme etický kodex, školíme povinně vedoucí akcí pro mládež, od roku 2023 přidáváme  plošné a cílené vzdělávání těch, kdo by mohli napomoci zlepšení systému – kteří mají potenciál odhalovat slabá místa a posilovat ty nejzranitelnější. Máme zkušený tým lidí, kteří jsou připraveni vyslechnout každého, kdo by se cítil být zneužit nebo měl indicie o jakémkoli škodlivém chování. Svěřit se lze i anonymně.

Opatření sama o sobě ale určitě nestačí. Nejen pro dnešní den chceme jasně říci: chráníme oběti, netolerujeme zneužívání v jakékoliv podobě a o tématu otevřeně komunikujeme.

Pro všechny, kdo mají nad tématem jakékoliv otázky průběžně doplňujeme veřejnou stránku, kde lze od roku 2021 nalézt všechny zásadní materiály, odkazy a kontakty, které k tématu ČCE má.

Zdroj: e-cirkev.cz Datum: 19. listopadu 2022 Foto: ČCE – ilustrační

Exit mobile version