Křesťan dnes

CHARIS účastníkom konferencie: Boh nás povoláva zmeniť svet. Môže sa to stať vďaka moci Ducha Svätého

Badín – Minulý víkend sa v Badíne uskutočnila prvá slovenská konferencia služby CHARIS. Pozvanie na konferenciu prijal koordinátor služby CHARIS pre Európu (TESC) Zoltán Végh a video posolstvo účastníkom zaslal koordinátor služby CHARIS pre svet Pino Scafuro. Zasadnutia Národnej služby communia sa zúčastnil aj biskup Marek Forgáč, cirkevný asistent pre službu CHARIS na Slovensku.

Na konferencii, ktorá sa konala 20. a 21. mája 2022 v priestoroch Domu Xaver v Badíne, bolo prítomných približne 100 účastníkov z 35 rozličných spoločenstiev, prúdov a farností. Zoltán Végh, koordinátor služby CHARIS pre Európu, hovoril o vízii a štruktúre služby CHARIS a prostredníctvom videa sa prihovoril koordinátor služby CHARIS pre svet Pino Scafuro, ktorý zdôraznil potrebu jednoty v rozličnosti a kreativitu v novej evanjelizácii. Koordinátor služby CHARIS na Slovensku redemptorista Jozef Mihok formuloval výzvy, ktoré stoja pred Katolíckou charizmatickou obnovou na Slovensku a povzbudil prítomných k odvahe prinášať milosť krstu v Duchu Svätom celej Cirkvi tak, ako k tomu vyzýva pápež František. Nasledovala silná spoločná modlitba, kde jednotlivé skupiny prosili o odpustenie zranení z minulosti: kňazi laikov a laici kňazov, mladí starších a starší mladých, muži a ženy, lídri spoločenstiev. Účastníci si navzájom žehnali novú skúsenosť Ducha Svätého a prosili Ho, aby si ju nenechávali len pre seba, ale aby ich vyslal tam, kde chce (Jn 7, 37-38).

Predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a vedúci spoločenstva Južania v Trenčíne Eduard Filo predstavil účastníkom konferencie CHARIS evanjelizačný projekt Žatva. O skúsenosť a svedectvá z veľkokapacitného centra pre pomoc utečencom z Ukrajiny v Michalovciach sa podelil diecézny kňaz Ján Buc, člen Národnej služby communia (NSC). Osobné svedectvo o krste v Duchu Svätom, charizmatickej obnove a prijímaní zmien v štruktúrach, ktoré priniesla služba CHARIS, priniesol kňaz Dušan Lukáč, správca farnosti Brezno a člen NSC. Konferencia vyvrcholila slávením svätej omše, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek. P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál piaristov na Slovensku, člen Národnej služby communia a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, v kázni pripomenul prenasledovanie kresťanov a duchovné ovocie, ktoré toto prenasledovanie prinieslo a prináša.

Medzinárodnú službu katolíckej charizmatickej obnovy CHARIS slávnostne uviedol do úradu pápež František  na Turíce v roku 2019. Táto služba zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život dostala za úlohu napĺňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi, budovaním jednoty Kristovho tela a službou chudobným. Ako odpoveď na toto želanie Svätého Otca vznikol na Slovensku podľa oficiálnych usmernení k bodu IV. 4. stanov služby CHARIS dočasný koordinačný tím zložený z 13 zástupcov jednotlivých spoločenstiev a vyjadrení Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorý bol v roku 2021 uznaný kanceláriou CHARIS vo Vatikáne za Národnú službu communia (CNSC). V tom istom roku bol na plenárnom zasadnutí KBS za cirkevného asistenta pre službu CHARIS menovaný biskup Mons. Marek Forgáč. Úlohou národných služieb communia je podľa stanov CHARIS najmä budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Tisková zpráva Datum: 30. května 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version