Křesťan dnes

Církev československá husitská zvolila jako svého patriarchu Tomáše Buttu

Praha – Církev československá husitská zvolila na další sedmileté období jako svého patriarchu Tomáše Buttu, který byl patriarchou v letech 2006 až 2020. Patriarcha jako biskup má celocírkevní působnost v duchovní správě a reprezentuje církev v ekumeně i vzhledem k veřejnosti. Znovuzvolený patriarcha chce ve svém dalším období zaměřit pozornost na výchovu dětí, posílit význam laiků pro práci v náboženských obcích a zaměřit se na vzdělávání bohoslovců a duchovních. Současně zdůraznil odpovědné nakládání s majetkem při přechodu k samofinancování církve. ČTK o tom v sobotu informovala přednostka odboru pro ekumenu a vnější vztahy Hana Tonzarová.

Volební sněm se v sobotu uskutečnil v Husově sboru v Praze v Dejvicích. Na počátku sněmovního jednání bylo přítomno 167, posléze 178 zástupců z celkového počtu 282 náboženských obcí Církve čs. husitské, 285 delegátů s hlasovacím právem z celkového počtu 555. Přítomní vyslechli vystoupení obou kandidátů Lukáše Bujny a Tomáše Butty a poté zvolili v prvním kole tajným hlasováním většinou na třetí sedmileté volební období Buttu.

SOUVISEJÍCÍCírkvi k narozeninám

Instalace nově zvoleného patriarchy se uskuteční na svátek mistra Jana Husa 6. července v 10:00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

Loni si Církev československá husitská slavnostní bohoslužbou v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze připomněla 100 let od svého vzniku. Bohoslužbu vedl patriarcha církve Butta společně s biskupským sborem. Vyhlášení církve, tehdy nazvané Církev československá, se uskutečnilo 11. ledna 1920 právě v chrámu svatého Mikuláše. Dnešní Církev československá husitská vznikla z reformního křídla katolických kněží, kteří požadovali samostatnost národní církve a reformy. Místo odluky církve od státu usilovali o nezávislost na Vatikánu, který byl podle jejich názoru kompromitován svým úzkým spojením s habsburským Rakouskem.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 20. června 2021 Foto: CČSH – Tomáš Butta

Exit mobile version