Křesťan dnes

Církve v Evropě vyzývají EU, aby chránila zranitelné lidi v Afghánistánu

Rev. Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), a kard. Jean-Claude Hollerich, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), vydali ve čtvrtek 2. září společné prohlášení, v němž vyzývají evropské politické představitele, aby projevili lidskost a rozhodně jednali při řešení lidských dramat, která se v současnosti odehrávají v Afghánistánu.

Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu probíhají zasedání orgánů EU o Afghánistánu, naléhají evropské církve na všechny politické představitele, aby dokázali, že „hodnoty Evropské unie nejsou planou rétorikou, ale praktickými vůdčími zásadami, které vedou k jednání založenému na etických normách, jež přesahují pouhá politická nebo ekonomická hlediska“.

SOUVISEJÍCÍPředstavitelé církve vyzvali australskou vládu, aby přijala 20 tisíc Afghánců

Církve ve svém společném prohlášení apelují na mezinárodní společenství, aby chránilo osoby, které jsou terčem útlaku a jejichž životy jsou ohroženy, jako jsou ženy, děti, zástupci občanské společnosti, obránci lidských práv, novináři, umělci a příslušníci etnických a sexuálních menšin, stejně jako křesťané a další náboženské komunity. Církve zároveň vybízejí Evropskou unii a její členské státy, aby vedly společné a koordinované solidární úsilí mezinárodního společenství na pomoc Afgháncům prchajícím před násilím a terorem.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Naléhavě vyzýváme EU, aby se podílela na vytváření humanitárních koridorů, přesídlování a tvorbě dalších bezpečných průchodů, které by uprchlíky přivedly na bezpečná místa mimo Afghánistán. Vyzýváme rovněž členské státy EU, aby Afgháncům, kteří již v EU pobývají, poskytly jistotu pobytu a zastavily snahy o deportaci do Afghánistánu“,  uvádí se v prohlášení. Komise evropských episkopátů a Konference evropských církví společně „odsuzují terorismus ve všech jeho formách a projevech“ a vybízejí věřící, aby v modlitbách pamatovali na oběti nedávných teroristických útoků a jejich rodiny.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 4. září 2021 Foto: YouTube – Rev. Christian Krieger

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version