Křesťan dnes

David Novák k výročí Církve bratrské

Pár slov k 140letému výročí CB. Mnohem více se dočtete ve speciálním prosincovém vydání Brány.

Církev bratrská je církví nedokonalou, zároveň církví, kterou si Pán Bůh v mnohém používá, která má dobré základy a jsem přesvědčen, že v rámci české ekumény má svoje jedinečné místo a specifika. Proč konkrétně?

Co se kazatelského sboru týká, Církvi bratrské se podařilo spojit důraz na teologické vzdělání s prostou (nikoli ale hloupou a naivní) vírou v Pána Ježíše. V ekuméně jsem někdy svědkem buď jednoho, nebo druhého důrazu, kdy vzdělaný teolog či kazatel nemůže „jen tak věřit“, a „jen tak věřící“ nemůže studovat teologii, aby nepřišel o víru. Církev bratrská ukazuje, že lze obojí zároveň.

Když zmiňuji kazatelský sbor, pak je třeba dodat, že k CB patří a patřil silný laický prvek. Pohled na svět z civilní sféry je pro církev nesmírně obohacující a potřebný.

Vážím si demokratického modelu, který má CB ve svých genech a který dobře pracuje s oblastí moci a autority v triádě členské shromáždění, starší a kazatel.

Církvi bratrské se někdy vyčítá, že je příliš rozkročená. Ano i ne. Mantinely máme, zároveň jsme mezi sebe schopni pojmout vícero způsobů zbožnosti i sborových modelů. To vede k jistému napětí, ale pokud toto napětí působí otázky a vzájemnou inspiraci, pak díky Bohu za ně.

CB ukazuje, že identita církve nestojí na tom, zda křtít nebo nekřtít děti, kdy přijde tisícileté království nebo na délce či barvě taláru. Zároveň že jsou určité oblasti, ze kterých nelze slevit. Jako nejdůležitější vnímám osobu a dílo Ježíše a vztah k Bibli.

Jak CB stárne, přirozeně si tvoří různé tradice. Na tom není nic špatného, pokud se tradice nestane svěrací kazajkou. CB ukazuje, že různé snahy o „církev jinak“ se mohou vyvažovat s „církví stejně“. V CB se totiž setkáte jak s rozumnou tradicí, tak různými netradičními inovátorskými přístupy. (A občas i s nerozumnou tradicí a s nerozumnými inovacemi.)

Během let se z CB stala klíčová denominace, co se evangelikální teologie v naší zemi týká a to i díky ETS. Druhá evangelikální škola s takto silným učitelským sborem a rozsahem výuky v Česku není. Přes nejrůznější zápasy ETS každý rok vygeneruje několik kvalitně připravených absolventů a to nejen do CB, ale i do dalších církví. Tím se CB stává požehnáním pro další denominace.

Na závěr pár slov prvního předsedy naší církve A. Adlofa, jejichž aktuálnost dopadá do našich zápasů. V knížce Návody pro křesťanskou práci jako jeden z klíčových bodů křesťanova života a služby uvádí: „Je to přenechání se cele Pánu Ježíši skrze jeho svatého Ducha, aby On ve své milosti a lásce směl celou vůlí užívati všech sil a schopností našich, jakž ráčí.“ Přál bych naší církvi, aby se tento apel nad námi klenul jako duha i do dalších 140 let její existence.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je předseda Rady Církve bratrské Datum: 7. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version