Křesťan dnes

David Platt má obavu před nárůstem „modlářství osobních a politických přesvědčení“ v církvi a vyzývá k jednotě

V posledních pěti letech si David Platt, pastor McLean Bible Church nedaleko Washingtonu, začal všímat znepokojivého trendu v církvi. Místo toho, aby se Kristovo tělo horlivě sjednocovalo kolem Ježíše, začalo se stále rychleji rozdělovat kvůli tomu, co nazývá „modlářstvím osobních a politických přesvědčení“.

Právě z těchto rostoucích obav o církev Platt, autor několika bestsellerů, napsal svou poslední knihu o evangeliu a následování Ježíše. V ní varuje, že „americké evangelium“ podle něj „zaměnilo Ježíše ve prospěch pohodlí, moci a prosperity ve světě.“

SOUVISEJÍCÍNick Vujicic prohlásil, že církev v Americe nepotřebuje probuzení, ale pokání  

Důsledky toho jsou podle něj smrtící.

„Pokud si nedáme pozor, můžeme si evangelium spojit se současnými ideály a hodnotami, mocí a politikou a v tomto procesu ztratit Ježíšovu cestu,“ řekl Platt listu The Christian Post. „To, k čemu nás povolal, je mnohem větší než to, do čeho jsme v tomto světě, a zejména v naší zemi, v pokušení zaplést se snahou o pohodlí, moc a prosperitu.“

Církev se musí sjednotit kolem „naděje, kterou máme v Ježíši“, řekl Platt a citoval list Římanům 15. Jeho hlubokým přáním je, aby se církev sjednotila kolem Ježíšovy osoby a nebyla rozdělena osobními a politickými přesvědčeními, která mají často přednost před evangeliem.

Ve své knize Platt rozděluje přesvědčení do tří skupin: První kbelík představuje neoddiskutovatelná základní přesvědčení evangelia a autoritu Božího slova; druhý kbelík tvoří přesvědčení, která se mohou mezi různými místními církvemi lišit, zatímco třetí kbelík zahrnuje otázky, na kterých se věřící mohou, ale nutně nemusí shodnout.

„Musíme se ujistit, že víme, která přesvědčení patří do kterého kbelíku,“ zdůraznil a dodal, že zejména během posledních voleb mnozí lidé „dali to, jak jste volili, do stejného kbelíku, do kterého jsme dali Ježíšovo vykoupení a Trojici“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. sprna 2023 Foto: Baptist Press – David Platt

Exit mobile version