Křesťan dnes

Den reformace

Martin Luther

 

Pro mnoho lidí je poslední říjnový den svátkem kostýmů, sladkostí a strašidel. Nicméně pro stovky sborů po celém světě je 31. říjen časem zrození reformace. Známý jako Den reformace, sbory slaví slavnostní bohoslužby, a to buď v samotný den nebo nejbližší neděli. Příští rok si budeme připomínat 500-tého výročí reformace.

Uvádíme 5 faktů o tomto významném dni.

95 tezí
Dnem reformace si připomínáme výročí, kdy augustiánský mnich Martinem Luther přibitých 95 tezí (otázky a návrhy na diskusi) na dveře kostela ve Wittenbergu, který se nachází v Německu.

Luther nesouhlasil s římsko-katolickým učením, že spasení přišlo skrze víru a dobré skutky a ne přes víru samotnou. Také nesouhlasil s odpustky. Lidé dávali peníze církvi výměnou za odpuštění hříchů.

„95 tezí bylo rychle rozšířených do celého Německa a našly si cestu i do Říma. V r. 1518 byl Luther předvolán do Augsburgu, aby obhájil své názory před říšským sněmem.“

Debata mezi Lutherem a kardinálem Thomasem Cajetan trvala tři dny a nepřinesla žádnou dohodu. Cajetan bránil církevní používání odpustků, a Luther je odmítal, nakonec se vrátil do Wittenbergu.

Hnutí se brzy rozšířilo po celé Evropě, násilné nepokoje, kulturní změny a teologické debaty pokračují i dnes.

Datace Dne reformace
Lutherův právní předpis začal reformaci dne 31.října 1517. Slavnosti připomínající tento počin nebyly vždy prováděny k tomuto datu.

„Oficiálně se Den reformace připomíná od r. 1567. Přesný termín na oslavu tohoto dne byl až od roku 1717, kdy se stal 31. říjen oficiálním datem oslav v Německu a později se rozšířil na mezinárodní úroveň,“ uvádí se v Not Questions.

„V luteránské tradici je Den reformace považován za menší svátek. Oficiálně je pojmenován „Festival reformace“. Většina luteránské kostelů si ho připomíná v neděli před 31.října.“

Různé způsoby oslavy

Jak oslavit Den reformace nejlépe? Uctívání je nejčastější způsob, shromáždění, na kterém se konají bohoslužby buď 31.října, nebo v neděli před svátkem.

Tom Macy, pastor Faith Church v Indianapolisu, řekl pro The Christian Post  r. 2013, že jeho sbor při této oslavě zazpívá Lutherovu nejslavnější píseň „A Mighty Fortress is Our God“ (Mocná pevnost je náš Bůh).

„Často nacházím vhodné propojení mezi významem reformace a návratem k biblické věrnosti,“ uvedl Macy.

„Tuto neděli jsem se v 1Korintský 10: 1-13 zaměřil na pokušení. Nebyl žádný problém najít propojení s Lutherovým bojem s pokušením, jak je zmíněné v „A Mighty Fortress“. I když hříchy je naplněn tento svět, vrátí se zpět k nám, “ řekl pro CP.

Pastor Skip Athey Grace & Truth Family Baptist Church v Plant City, Florida, řekl pro CP v dřívějším rozhovoru o slavnostech jeho shromáždění na Den reformace.

„Jako součást oslav, naše rodiny připraví krátké zprávy o životech reformátorů, o lidech jako Martin Luther, John Calvin a Ulrich Zwingli,“ řekl Athey.

„Oblečeme se do dobových kostýmů, hrajeme se s dětmi hry a máme spoustu dobrého jídla a hudby.“

Náměstí Martina Luthera

Během života Lutherův vztah s katolickou církví nebyl zrovna přívětivý. Německý mnich byl pro své spisy v r. 1521 exkomunikován. Nicméně o staletí později se zdá, že církev upustila od svého postoje. Nedávný projekt, pojmenování náměstí v Římě po protestantském reformátorovi, dostal požehnání od samotného Vatikánu.

V srpnu 2015 National Catholic Reporter (NCR) oznámil, že náměstí v blízkosti Kolosea bylo pojmenováno Piazza Martin Luther.

„O tomto kroku se rozhodovalo 6 let na základě žádosti podané adventisty sedmého dne, protestanské denominace.“

„Původní plán byl inaugorovat náměstí  v r. 2010, na 500 výročí historické cesty Luthera do Říma.“

NCR dále citovaly vyjádření vatikánského mluvčího Rev. Ciro Benedettiniho, který vyslovil podporu novému pojmenování.

„Je to rozhodnutí přijaté radnicí v Římě, které je příznivé pro katolíky ve smyslu, že je to v souladu s dialogem, který začal s koncilem,“ uvedl Benedettini.

Téměř 500 let
Příští rok se bude nést v duchu 500-tého výročí, kdy Luther přibil 95 tezí na dveře kostela. Připravuje se mnoho způsobů, jak si tento milník připomenout.

Od r. 2008 vznikl v Durynsku projekt, „Lutherovo desetiletí“, který na webech klade důraz na německé provincie, které byly relevantní pro život vůdce protestantů.

„I když Martin Luther přibil své slavné teze na dveře kostela ve Wittenbergu, v Sasku-Anthalsku, není možné ignorovat Durynsko při zvažování Lutherova života,“ poznamenali na svých webových stránkách.

„Byl mnichem, přeložil Bibli do němčiny, zde byly vytvořeny Šmalkaldské články, nejdůležitější základ evangelické víry,“

„Lutherovo desetiletí“ zahrnuje různá témata pro roky 2008 až 2017.

„Autorita a odpovědnost, víra a síla, svoboda svědomí a lidských práv – to jsou témata reformace, které jsou přítomny i dnes a zaslouží si podrobnou diskusi v církvi a společnosti,“ uvádí web Luther in Thueringen.

Synod v Missouri připravuje nepřeberné množství materiálů k významnému výročí, včetně internetových zdrojů, speciálních bohoslužeb, grantů a dokumentárních filmů.

„Hříšníci stále potřebují Ježíše, jen Ježíše – 95 Lutherova tezí má opravdu smysl. 95 tezí bylo vyjádřením znepokojení s pastorační péčí o Boží lid,“ řekl mluvčí LCMS Rev. Randall Golter ve svém prohlášení minulý rok.

„Musíme mít na paměti, že oslava není jen pro naše uši, ale pro ty, kteří neznají Ježíše, naše oslava musí oslovit i lidi venku, to je vždy Pánovou snahou.“

Zdroj: The Christian Port

Foto: visit-luther.com

Exit mobile version