Křesťan dnes

Denní zamyšlení 1. března 2017

 

Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“

Ex 33,20

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.

Žd 11,1-2

Následky hříchu jsou dědičné. Hřích způsobil, že byl člověk vyhnán z Boží přítomnosti a nemůže spatřit Boží tvář. Co nám lidem ale Bůh zanechal, je víra v Ježíše Krista. Jedině on nás může dovést zpět k Otci. Tohoto času jsme ještě na zemi se svými starostmi o životní potřeby. To nás může zaměstnat více než spoléhání na každodenní Boží obdarování. Právě začíná čas pokořování, pokání a sypání si popela na hlavu.

Díky ti, Bože, že skrze tvého Syna Ježíše Krista můžeme přicházet do tvé blízkosti.

Mt 6,16-21 * L 12,1-12

Zdroj:  Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

 

Exit mobile version