Křesťan dnes

Denní zamyšlení 2. února 2017

 

Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.

Iz 35,6

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

Zj 22,17

Kdo si jednou prošel suchopárem těžkostí a starostí, bezvýchodnou situací, výhní pouště beznaděje – a poznal, že Pán Bůh zasáhl v jeho prospěch, prožíval to pak jako proudy živé vody, kterou mu Pán Bůh dal. Je to o to vzácnější, že Pán Bůh nám to dává zdarma, ze své milosti. Každý, kdo věří, může přijít a zdarma nabrat z nevysychajícího pramene, potoka, vody života. Žízním po Bohu, po jeho živé vodě, kterou chce zavlažit poušť našeho suchopárného života? Mám tu odvahu přijít a zadarmo se napít vody života, a to každý den znovu a znovu?

Pane Ježíši, prosím, dávej mi odvahu každý den přicházet a nechat se občerstvovat vodou života!

Na 1,2-6 * L 8,16-21

 

Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Exit mobile version