Křesťan dnes

Denní zamyšlení čtvrtek 19. ledna 

Neboť on dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem.
Jb 28,24

Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých.
Mt 18,14

Člověk se považuje za moudrého. Rád by proto rozuměl světu kolem sebe a měl ho pod kontrolou. Poznáváme ale, že často nerozumíme ani sami sobě, že nemáme pod kontrolou ani svůj vlastní život. A pokud nám byla naše lidská moudrost oporou a nadějí, ocitáme se bez opory a bez naděje. Bez naděje však být nemusíme. Je tu také Boží moudrost. Bůh dobře zná svět, který stvořil, rozumí všem jeho zákonitostem. Rozumí také člověku, vidí hluboko do lidských srdcí. A co víc, Bůh nás miluje. Ví, co potřebujeme, abychom mohli žít dobrý život, chce nám to dát a má dost moci, aby nám to dal. Jsme-li tedy skutečně moudří, nespoléhejme se jen na sebe, ale hledejme oporu v Boží moudrosti.
Děkujeme ti, Bože, za tvou moudrost a za tvou lásku, která je naší nadějí i ve chvílích, kdy naše vlastní moudrost selhává.

Sk 15,22–31 * Gn 8,13–22

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version