Křesťan dnes

Denní zamyšlení neděle 18. září

Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili.
Nu 9,18

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Ko 3,17

Náš život by se dal popsat jako dlouhá cesta plná křižovatek. Někdy je lehké jít po té správné cestě, někdy je však správná cesta nejasná, dokud se nerozhodneme jednou z cest se vydat. Je důležité ptát se po Boží vůli, když stojíme před různými volbami, avšak nemá to ochromit naši schopnost žít. Bůh nám totiž výslovně neřekne, kterou cestou se na každé z našich životních křižovatek máme vydat. Učí nás však moudrosti, kterou můžeme poznávat skrze Písmo i svůj život. V Boží moudrosti jsme pak povoláni dělat svá rozhodnutí. Není člověk, který by se vždy rozhodl správně. Ale máme útěchu v tom, že ať půjdeme kamkoliv, nikdy nebudeme mimo dosah Hospodinovy milosti.
Trojjediný Bože, děkujeme ti, že nás učíš moudrosti, jak máme svou svobodnou vůli používat ke tvé oslavě.

L 17,11–19 * Ř 8,14–17 * Gn 28,10–22

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version