Křesťan dnes

Denní zamyšlení pondělí 20. května 

Toto praví Hospodin: „Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat?“
Iz 66,1

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
1K 3,16

Bůh se směje lidským chrámům, svatyním a kostelům. To odvážně a provokativně hlásá prorok Izajáš v době centralizace izraelského kultu kolem jednoho chrámu. Boha nemůžete zavřít do žádné škatulky! Ani do budovy, ani do obrazů, ani do knihy. Ani do dogmatických pojmů a systémů či do církevní instituce. Ani do pravidel a moralismu. Ani do liturgie, písní a duchovních metod. Bůh se směje všem lidským pokusům vykolíkovat prostor pro jeho působení a vystihnout jeho podstatu. Ale není to smích, kterým by nás chtěl ponížit. Je to smích, po kterém následuje povzbuzení. Vy jste přece nejlepším Božím obrazem, vy jste přece Boží chrám. Chcete tomu dostát? Nechte působit Ducha svatého ve svém srdci, následujte Ježíše a přejte všem dobro.
Obnovuj nás ve své lásce, uč nás být ve světě plně pro druhé.

J 20,19–23 * Nu 11,11–17.24–30 * Ž 150

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version