Křesťan dnes

Denní zamyšlení pondělí 30. ledna 

Hospodin je náš Bůh! To on nás zachovával po celou cestu, kterou jsme šli.
Joz 24,17 (B21)

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Mt 28,20

Jako křesťané jsme uzavřeli smlouvu s Kristem a chceme ho následovat. Jenže vody tohoto světa hasí plamínky naší lásky a poslouchat Boha je čím dál těžší. Známe Písmo, víme o Bohu, ale kdo ho miluje? Naše láska k Bohu roste tím, jak Boha poznáváme. Studuj Písmo, poznávej ho na modlitbách, buď tam, kde je i on. Čím více budeš poznávat jeho charakter a výjimečnost krásy, které nám zjevuje skrze své slovo, Syna a celé své stvoření, tím víc posílíš svoji lásku k Bohu. Potřebujeme si připomínat, jaký je Bůh, co všechno pro nás udělal. Podívej se na svůj exodus, když tě Bůh vyvedl z hříchu. Podívej se zpět. To on tě zachovával po celou cestu. A věz, že Bůh tě miluje, i když nic necítíš směrem k němu ani od něho. Je tady, aby nám pomohl naučit se milovat ho.
Pane, prosím, pomoz nám milovat tě víc.

2K 3,9–18 * Gn 15,1–21

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version