Křesťan dnes

Denní zamyšlení pondělí 8. května

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
Ž 118,17

Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení… Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.
Sk 16,23.25

Zázračnou záchranou je přežití ve válečném boji, návrat do běžného života z těžké nemoci nebo záchrana v jakékoliv kritické a nebezpečné situaci. Ale skutečné překonání smrti je možné jen v Ježíši Kristu. Bůh v Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném zvítězil nad smrtí a navždy ji překonal a odstranil. Tímto Božím činem dostávají slova žalmu nový výhled. Nejedná se totiž již jen o zázračné navrácení do tohoto života, ale o život věčný v plnosti a jeho nekonečné hodnotě. Kristovo vzkříšení jako světlo naděje věčného života prostupuje dějinami lidstva a i přes válečné hrůzy jim dává nový rozměr.
Kriste živý a mocný, děkujeme ti; jsi nadějí i pro ty, kteří zahynuli ve válkách tohoto světa.

Gn 1,6-8 * Jl 1,1-20

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version