Křesťan dnes

Denní zamyšlení sobota 17. září

Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.
Ž 89,15

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Ko 3,12

Často slýcháváme, že Bůh i celá Bible jsou příliš zaměřeni na pravidla, zákazy a příkazy. Jenže není každý vztah, který v životě máme, určován nějakými pravidly? Jako Češi se řídíme zákony našeho státu, jako děti jsme byli pod autoritou našich rodičů a také v partnerském vztahu jsme oddáni sobě navzájem. Hospodin nám také dává různá pravidla, ale jak odlišná by jeho přikázání byla, kdyby jeho trůn nebyl postaven na spravedlnosti, právu, milosrdenství a věrnosti! Jsou to právě ty vlastnosti, kterým nás chce Bůh učit, abychom mohli být ve svém vztahu k němu i k lidem kolem nás nositeli pravého obrazu Božího, který se v našich životech zrcadlí.
Králi králů, děkujeme ti, že ses rozhodl svůj trůn postavit na své nekonečné dobrotě a lásce.

Ju 1.2.20–25 * 2Pa 18,28–19,3; Sir 13,1–13

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version