Křesťan dnes

Denní zamyšlení neděle 19. března

Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe.
1S 2,2

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
1P 1,15

Co znamená tento verš pro nás? To není lamentování nad zkaženým světem – něco ve stylu: „Žádný učený z nebe nespadl.“ Tato krátká věta nám říká klíčovou věc: Bůh to ví, že nikdo kromě něj není svatý. On ví, že ani ty nejsi svatý. A ani od tebe neočekává, že budeš svatý. On od tebe nechce nemožné. Ano, ví o naší nehodnosti, hříšnosti a o našich chybách. A přesto tě miluje. Přesto chce být s tebou. Navěky. Chce tě mít u sebe v Božím království. Proto ti nabízí svatost, abys byl svatý, jako je on svatý. Jak k té svatosti dojdeš? Když Ježíši uvěříš, vyznáš mu své hříchy a dáš ho na první místo ve svém životě. Pak vždy, když se na tebe Bůh podívá, Ježíš si stoupne před tebe, aby Bůh tebe viděl skrze Krista. A v Božích očích budeš svatý…
Pane, chci být svatý, jako ty jsi svatý.

J 12,20–24 * 2K 1,3–7 * Iz 54,7–10

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version