Křesťan dnes

Denní zamyšlení středa 22. května 

Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou.
Ž 111,9 (K)

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
1J 2,2

Bohu záleží na každém živočichu. Trápí se okovy, které jeho stvoření svazují. Trápí ho zotročování i zneužívání lidí, vykořisťování a plundrování přírody. Trápí ho, že jsme ve vleku špatných návyků a pocitu vlastní výjimečnosti. Bůh touží, aby jeho stvoření bylo svobodné a žilo v pokoji. Touží, abychom i my byli svobodní ode všeho vnějšího útlaku i vnitřních tužeb a závislostí. Od vlastního ega a vzpoury proti Boží lásce. Proto mluvíme o vykoupení a smíření. Ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista došlo k osvobození od nadvlády všech vnějších i vnitřních nároků na naši bytost. Došlo k přemostění propasti mezi člověkem a Bohem. Nám už stačí jen tuto skutečnost přijmout a nechat se jí nést.
Pane, s vírou ve tvou lásku a s vědomím vlastní nedostatečnosti voláme: Smiluj se nad námi.

Sk 8,9–25 * 1K 10,14–22

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version