Křesťan dnes

Denní zamyšlení středa 25. ledna 

Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti.
Př 11,19

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Mt 5,6

Když jsem chodila do školy, občas jsem si stěžovala na nespravedlivé hodnocení učitelů, když spolužačka dostala lepší známku za horší nebo minimálně stejný výkon, jaký jsem podala já. Nespravedlnost, že nevinný zemřel za vinného, mi nevadí. Vlastně zvláštní, ne? Bůh mne učí, abych žila a chápala spravedlnost jinak. To znamená zastat se slabšího, neopovrhovat člověkem pro to, že… Nepřidávat se k pomluvám, ke lži a podvádění, i když to kolem sebe vidím. Jenže to budu zažívat nepochopení, zklamání a rozčarování. Tehdy je dobré si uvědomit, že spravedlnost mne vede k životu, že Ježíš vzal můj trest na sebe. To je spravedlnost a milosrdenství současně.
Pane, děkuji, že v tobě mám život a že díky tvé spravedlnosti můžu prokazovat milosrdenství.

Rt 4,7–12 * Gn 12,10–20

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version