Křesťan dnes

Denní zamyšlení úterý 2!. března

Člověk nežije pouze chlebem, ale žije vším, co vychází z Hospodinových úst.
Dt 8,3

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
J 6,68

Když si nařídíme půst, dostaví se lehká únava, ospalost, malátnost. Časem nastane úplné vysílení. Jedna z mých oveček vyzkoušela čtyřicetidenní půst. Výzvu zvládla až do konce, ale v posledních dnech už její tělo nechtělo přijímat ani vodu. Jak by asi dopadl duchovní pokus zcela se odříznout od Božího slova? Mnohé z biblického poselství máme ve své paměti. Vydrželi bychom. Co by však nastalo později? Snižovala by se naše schopnost rozlišovat mezi dobrým a zlým. Náš život by se stával stále více zaměřeným na nás samotné. Z naší mysli by se postupně vytrácela myšlenka na Boha. Proto jsem rád, že mohu spolu s vámi otvírat slovo věčného života a vystavovat se jeho vlivu.
Pane Bože, zmocni nás při čtení Písma svým Duchem, aby tvé slovo pronikalo do naší mysli, duše i ducha.

Jb 9,14–23.32–35 * Ř 11,1–10

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version