Křesťan dnes

Denní zamyšlení úterý 21. května 

Bible

Bible

V onen den zpívejte o vinici: Já, Hospodin, ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit.
Iz 27,3

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
1K 10,13

Mnohdy v životě přicházejí chvíle, kdy se tíha zodpovědnosti anebo nemoci anebo zármutku již téměř nedá unést. Bible nezastírá tuto skutečnost utrpení. Křesťanská víra není optimisticky naivní. Biblické svědectví však je a zůstává navzdory všem otřesům nadějné. Je to postoj odvážný, nikoli však nereálný. Křesťanův život je nesen důvěrou, že nic nemůže zlomit Boží přízeň a zastřít Boží přítomnost. Nic nemůže zrušit Boží lásku ani nadějný výhled na Boží přijetí. Od Velikonoční neděle již sice uběhlo téměř 2000 let, její zpráva je však platná i dva měsíce po její oslavě: Smrt je poražena. Bůh zvítězil! Střeží nás a nenechá nás padnout do prázdnoty.
Pane, děkujeme, že můžeme spočívat ve tvé bezpečné náruči; prosíme, neopouštěj nás.

Sk 4,23–31 * 1K 10,1–13

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Exit mobile version