Křesťan dnes

Denní zamyšlení úterý 9. května

Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky.
Da 2,44

Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu.
L 22,29–30

V Danielově proroctví nám Bůh ukazuje svoji svrchovanost: „On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum“ (Da 2,21). Na Danielově proroctví nás fascinuje skutečnost, že Daniel přesně předpověděl střídání říší v budoucnu. Ale těžiště, vrchol proroctví, je v jeho závěru. Kámen, který se utrhl ze skály, je Pán Ježíš – Král králů a Pán pánů. Ta část proroctví, která se již v minulosti vyplnila, nám dává jistotu, že se splní i poslední část o druhém příchodu Pána Ježíše na tento svět. Jak je to s námi? Očekáváme příchod Spasitele? Zastihne nás připravené?
Pane, kéž nás tvůj příchod zastihne očekávající na tebe.

Ř 15,14–21 * Př 6,12–19

Exit mobile version