Křesťan dnes

Deset cest, jak projít postní dobou

Postní doba 40 dnů před Velikonocemi, věnovaná přípravě na oslavy Kristova ukřižování a vzkříšení, vždy bývala příležitostí k přiblížení se Bohu, a to především skrze „tradiční“ disciplíny duchovní kázně: modlitba, půst, odříkání, rozjímání nad stavem vlastního srdce a úsilí o smíření s Bohem i lidmi, vědomé obracení pozornosti k tématům Velikonoc. Tomu všemu se generace našich duchovních otců a praotců věnovaly rok co rok. Může a má se nás tato výzva týkat i dnes?

Tuto středu začíná postní doba. Hledal jsem nějaké evangelické rady, jak s ní naložit. Ne že by se evangelíci nepostili či nevěnovali duchovní kázni. Je to spíše jakousi (svým způsobem legitimní) nedůvěrou vůči „organizovanému náboženství“ a jeho možným zákonickým a kolektivistickým nástrahám. Tento ohled jistě má svou váhu, důraz na svobodu svědomí je právem podstatným reformačním dědictvím. Avšak to by nám nemělo bránit těšit se z duchovního bohatství, které nám odkázaly generace otců.

Na webu ANGLICAN PASTOR jsem nalezl jednoduché rady, jak projít postem s co největším duchovním užitkem. Nechal jsem se jimi inspirovat a trochu je rozvedl. Nejde o nic převratného či nového, mnohé z toho nás každodenně provází životem, nejen před Velikonocemi. Přesto však může být cenné takto soustředěně se „připravit k boji“ a utkat se s ledasčím, co se nám zaplete pod nohy…

  1. Přemýšlej o Kristově kříži. Zamýšlej se nad mocí, která je skryta v příběhu Ježíše Krista, uvažuj o významu jeho smrti a vzkříšení, připomínej si Boží lásku k tobě.
  2. Modli se. Odděl si každodenně čas na osobní modlitební ztišení.
  3. Čti Bibli. Udělej si každý den čas na čtení Bible a přemýšlení o přečteném.
  4. Vzdej se něčeho. Bývá zvykem během postu se v něčem omezit, dát tak najevo, že se vzdáváme i dobrých věcí kvůli ještě lepším, že náš život není závislý na vnějších věcech a okolnostech. Utkej se se svými slabostmi či zlozvyky. Vzdej se, třeba dočasně, nějaké technologie, sociálních sítí, sladkostí, alkoholu, kávy… Taková postní detoxikace může pomoci vítězit nad závislostmi i mimo půst.
  5. Rozvíjej zdravé návyky. Nespokoj se jen s potlačováním zlozvyků, pokus se osvojit si a rozvíjet správné, zdravé, žádoucí návyky či positivní změny životního stylu. Kdy, ne-li právě teď? Duch svatý bude tvým průvodcem a pomocníkem.
  6. Obětuj svůj čas. Zamysli se, co dobrého bys mohl udělat pro své okolí – a pusť se do toho právě teď!
  7. Veď si deník. Pokus se zapisovat si během letošního půstu, cos prožil, za co ses modlil, cos četl v Bibli či v jiných knihách, co tě napadalo, co by sis přál, s čím ses potýkal, co ti naopak dělalo radost. S odstupem času mají takové poznámky o vlastním nitru neocenitelnou cenu.
  8. Udělej si čas pro rodinu. Máš-li děti, naplánuj něco speciálního pro ně a s nimi. Věnuj nějaký výjimečný čas svému partnerovi, pokuste se prožít něco výjimečného.
  9. Dávej. Daruj peníze potřebným, rozhodni se podporovat svou církev, charitu či neziskovku v okolí, která dělá to, co sám dělat nemůžeš či neumíš.
  10. Odpouštěj. Půst má znamenat i „propuštění vězněných“, obnovení a nápravu mezilidských vztahů. Je někdo, komu potřebuješ odpustit? Je někdo, koho naopak potřebuješ ty sám prosit o odpuštění? Půst je zde právě proto, aby umožnil „vyrovnat cesty“ mezi námi. Modli se za to. A pak jdi a odpouštěj…

 

Autor: David Floryk  Foto: Wikipedia Commons – Giovanni Battista Tietolo 

Exit mobile version